TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ko­lest­ran Tozİl­san

Ko­les­ti­ra­min

Ambalaj: 9 gx30 po­şet­.

End.:Hi­per­li­pi­de­mi,pri­mer bi­li­yer si­roz, in­komp­let bi­li­yer obst­rük­si­yo­na bağ­lı sa­rı­lık­lar­dagö­rü­len prü­ri­tis, fe­no­bar­bi­tal, di­gok­sin ve fenp­ro­ku­mon gi­bi i­laç­la­rınne­den ol­du­ğu ze­hir­len­me­ler­le, psö­do­memb­ra­nöz ko­lit, e­rit­ro­to­por­fi­rin,a­şı­rı saf­ra a­si­di var­lı­ğı ve e­din­sel hi­pe­rok­sa­lü­ri­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Et­kin mad­de­yea­şı­rı du­yar­lık ve komp­le bi­li­yer obst­rük­si­yon­da kont­ren­di­ke­dir.Ke­sin ge­rek­li gö­rül­me­dik­çe ge­be­ler­de, emzi­ren an­ne­ler­de ve 6 ya­şaka­dar ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ka­na­ma dü­zen­siz­lik­le­ri, ka­bız­lık,saf­ra taş­la­rı, mi­de-ba­ğır­sak fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu, stre­a­to­re, pep­tikül­se­ri o­lan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Re­nal bo­zuk­lu­ğu o­lan has­ta­lar­dau­zun sü­re­li te­da­vi­ler­de hi­perk­lo­re­mik a­si­doz ve hi­pe­r­ok­sa­lü­rio­la­sı­lı­ğı dik­ka­te alın­ma­lı­dır. Gast­ro­in­tes­ti­nal dis­fonk­si­yon­lu has­ta­lar­dadik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Uyar.: U­zun sü­re­li te­da­vi­ler­de A-Dve K vi­ta­min­le­ri­nin tak­vi­ye­si ö­ne­ri­lir. İlaç­la­rın mi­de-ba­ğır­saket­ki­le­ri­ne duyarlı o­lan yaş­lı­lar­da ve hi­perk­lo­re­mik asi­do­zi­seyat­kın ço­cuk­lar­da dik­kat­li o­lun­ma­lı­dır.

Yan E.:Kons­ti­pas­yon,ko­yu renk gay­ta, mi­de ağ­rı­sı, bu­lan­tı, kus­ma, ki­lo kay­bı, ge­ğir­me,di­ya­re, ha­zım­sız­lık, ab­do­mi­nal ağ­rı, şiş­kin­lik, bu­lan­tı, kus­ma,ir­ri­tas­yon ve cilt kı­za­rık­lık­la­rı gi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Tiyazit­ler,ti­ro­id i­laç­la­rı, fe­nil­bu­ta­zon, an­ti­bi­yo­tik, bar­bi­tü­rat, var­fa­rin,yağ­da çö­zü­nen vi­ta­min­ler ve o­ral an­ti­ko­a­gü­lan­lar, kar­di­yak gli­ko­zid­ler(ö­zel­lik­le di­gi­tok­sin), ti­ro­id hor­mon­la­rıy­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ge­nel o­la­rak bü­tün i­laç­lar­dan en az 1 sa­at ön­ce ve­ya 4 sa­at son­rakul­la­nıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Gün­lük doz ye­mek­ler­le bir­lik­te a­lı­nan, an­ti­hi­per­li­pi­de­miko­la­rak e­riş­kin­ler­de baş­lan­gıç i­çin 3x4 g ve sü­rek do­zu o­la­rak 3-4g; he­te­ro­zi­got tip 2 hi­per­ko­les­te­ro­le­mi­de baş­lan­gıç i­çin 4x4 gve da­ha son­ra 4x4-8 g; ho­mo­zi­got has­ta­lar­da he­te­ro­zi­got has­ta­la­rave­ri­len do­za ek o­la­rak gün­de 3x1-2 g ni­a­sin ve­ri­lir. An­tip­rü­ri­tiko­la­rak or­ta­la­ma gün­lük doz 16 g’dir.

Kolestran adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki