TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  24 Eylül 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ko­na­zol K­remKurt­san

Ke­to­ko­na­zol

Ambalaj: 20 mg/gx30 g’lik tüp­.

Eşdeğeri:Ni­zo­ralK­rem: 20 mg/gx30 g’lik tüp­ (Jans­sen-Ci­lag).

Ko­na­zol Şampuan

Ke­to­ko­na­zol

Ambalaj: 20 mg/mLx100 mL’lik plas­tikşişe.

Eşdeğeri:Fun­go­ralŞam­pu­an: 20 mg/mLx100 mL (İl­san); Ke­to­ralŞam­pu­an: 20 mg/mLx100 mL (Bi­lim).

End.: Ti­nea kor­po­ris, ti­nea kru­ris, ti­nea ma­nus ve ti­neape­dis gi­bi de­ri­nin der­ma­to­fit en­fek­si­yon­la­rın­da, de­ri­nin kan­di­daen­fek­si­yon­la­rın­da, ti­nea (pi­ti­ri­ya­zis) ver­si­ko­lor­da ve se­bo­re­ikder­ma­ti­tin te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Ke­to­ko­na­zo­le kar­şı aşı­rı du­yar­lı olan­­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Of­tal­mik en­di­kas­yon­lar­da kul­la­nıl­maz. Ge­be­likve em­zir­me üze­rin­de her­han­gi bir olum­suz et­ki­si yok­tur. An­cak ge­be­lik­tehe­kim ta­ra­fın­dan ge­rek­li gö­rül­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Te­da­vi­si sı­ra­sın­da sey­rek ola­rak uy­gu­la­ma böl­ge­sin­deir­ri­tas­yon ve yan­ma du­yu­su gö­rül­müş­tür. Na­di­ren, kon­takt der­ma­titgi­bi böl­ge­sel aler­jik de­ri re­ak­si­yon­la­rı gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Konazol Krem: Gün­de1-2 kez de­ri üze­ri­ne sü­rü­lür ve ta­ma­men emi­lin­ce­ye ka­dar ha­fif­çeovu­lur. Semp­tom­lar or­ta­dan kay­bol­duk­tan son­ra da te­da­vi­ye bir­kaçgün da­ha de­vam edi­lir. Te­da­vi sü­re­si 2-6 haf­ta ara­sın­da­dır.Konazol Şampuan: Is­la­tıl­mışsaç­la­ra uy­gu­la­na­rak kö­pür­tü­lür ve 1 da­ki­ka bo­yun­ca saç de­ri­si­nema­saj ya­pı­lır, suy­la du­ru­la­nır. İkin­ci yı­ka­ma­da ise ay­nı iş­lem­ler3 da­ki­ka ola­rak tek­rar­la­nır. Te­da­vi­ye haf­ta­da 2 kez ol­mak üze­re, 4 haf­ta bo­yun­cade­vam edi­lir.

Konazol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki