TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Kre­on Kap­sülDr.F.Frik

Pank­re­a­tin 300 mg(li­paz 8000 FİP Ü, ami­laz 9000 FİP Ü, pro­te­az 450 FİP Ü)

Ambalaj: 20 kapsül.

Kre­on 25000 Kap­sül

Pank­re­a­tin 300 mg(li­paz 25000 FİP Ü, ami­laz 18000 FİP Ü, pro­te­az 1000 FİP Ü)

Ambalaj: 50 ve 100 kapsül.

End.:Kro­nikpank­re­a­ti­tis­de sin­di­rim ye­ter­siz­li­ği, kro­nik taş ko­le­sis­ti­ti,kis­tik fib­ro­zis ve ka­ra­ci­ğer si­ro­zun­da en­di­ke­dir. Mi­de re­zek­si­yon­la­rın­dan son­rave pank­re­as ame­­li­yat­la­rın­dan son­ra en­zim tak­vi­ye­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Akut pank­re­a­ti­ti­sinbaş­lan­gıç dev­re­le­rin­de ve pro­te­in­le­re du­yar­lı o­lan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: A­şı­rı du­yar­lık o­luş­tu­ğun­da i­laçke­sil­me­li ve semp­to­ma­tik o­la­rak te­da­vi e­dil­me­li­dir. Ge­be­lik­te ke­sin ge­rek­me­dik­çekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Em­zir­me dö­ne­min­de i­laç­la­rın ge­nel­de an­ne sü­tüi­çin­de atıl­dık­la­rı göz ö­nün­de tu­tul­ma­lı­dır.

Yan E.: Az rasla­nan a­ler­jik tip­te­ki re­ak­si­yon­larve yük­sek doz­da hi­pe­rü­ri­ko­zü­ri ve hi­pe­rü­ri­se­mi­ye rasla­na­bi­lir.

Doz Önerisi:Kreon Kapsül: Ye­mek­ler­le bir­lik­te 1 kap­sül a­lı­nır. Ö­zel du­rum­lar­dapan­k­re­as en­zim­le­ri­nin ye­ter­siz­li­ği de­re­ce­si­ne gö­re a­yar­la­nır.Be­bek­ler­de mu­ko­­vi­si­doz­da 1-2 kap­sül; ste­a­ro­te sa­yı­sı­na gö­re 4kap­sü­le ka­dar çı­kı­la­bi­lir. 5 ya­şa ka­dar ço­cuk­lar­da 2-4 kap­sül,5-10 yaş a­ra­sı ço­cuk­lar­da 4-6 kap­sül ve 10 yaş üs­tü ço­cuk­lar­da 6-8kap­sül­dür. Kreon 25000 Kapsül: Pozoloji, ayrı ayrı her bir hastanın ihtiyacına görebelirlenir ve aynı zamanda has­talığın seviyesine ve gıda içeriğine göre tespitedilir. Toplam dozun yarısının veya üçte birinin yemeğe başlarken ve kala­nınınise yemek sırasında alınması önerilmektedir. Kapsüller, öğün aralarında yeterlimiktarda sıvı ile çiğnenmeden bütün olarak yutulmalıdır. Kapsülü yutmaktagüçlük çekenler (yaş­lılar veya çocuklar) için kapsül dikkatlice açılır, mini­mikrosferlerçiğ­ne­me gerektir­me­yen püre kıvamındaki bir yiyeceğe (pH<5.0) eklenebilirveya sıvı ile yutulabilir. Yiyecek veya sıvı ile karış­tırı­lan mini­mikrosferlersaklanmamalı, hemen kullanılmalıdır. Kistik Fib­rozda Pozoloji: Pankreas enzim re­plas­man tedavisiiçin, vücut ağırlığı-bazındaki enzim doz uygulamasına dört yaşından küçükçocuklarda 1 000 lipaz ünite/kg/öğün dozla, dört ya­şın üzerindeki kişilerdeise 500 lipaz ünite/kg/öğün dozla başlanmalıdır. Dozaj, hastalığın şiddetine,steatore kontro­lüne ve iyi beslenmenin devamına bağ­lı olarak ayarlanma­lıdır.Hastaların büyük bölümünde, 10 000 U/kg vücut ağır­lığı/gün dozu aşılmamalıdır.DiğerEkzokrin Pankreatik Yetmezliklerinde Pozoloji: Dozaj, sindirim bozukluğu vemalabsorpsiyo­nun derecesine, diyetteki yağ içeriğine ve her bir preparatınlipaz etkinliğine göre, her hastanın ihtiyacına göre belirlenmelidir. Genelbaşlangıç dozajı 10000-20000 lipaz ünite/ana veya ara öğündür. Ana veya araöğünlerle birlikte alınan kapsül sayısı ya da kapsül dozu, steatoreyi minimumdüze­ye indiren ve iyi beslenme durumunu koruyan dozun ölçül­mesiylebelirlenmelidir.

Kreon adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki