TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

La­e­vo­lac Şu­rup    İE Ula­gay

Lak­tu­loz

Ambalaj: 670 mg/mLx100 ve 250 mL’likşişe.

Eşdeğeri:Dup­ha­lac Şu­rup: 670mg/mLx250 mL (Solvay); La­ctu­lac Şu­rup: 670mg/mLx100 ve 250 mL (Koçak); Os­mo­lak So­lüs­yon:670 mg/mLx100 ve 250 mL (Bi­ofar­ma).

End.:Lak­sa­tifola­rak eriş­kin ve ço­cuk­lar­da gö­rü­len kro­nik kons­ti­pas­yon, ge­be­lik­tegö­rü­len kons­ti­pas­yon­lar; ba­ğır­sak­ta­ki de­tok­si­fi­yan özel­li­ğin­denötü­rü kro­nik por­tal-sis­te­mik en­se­fa­lo­pa­ti­de (he­pa­tik pre­ko­ma veko­ma) ve ga­ita kı­va­mı­nın yu­mu­şak ol­ma­sı­nın tıb­ben is­ten­di­ği du­rum­lar­da(he­mo­ro­id, ko­lon ya da anü­se yö­ne­lik cer­ra­hi gi­ri­şim­ler­den son­ra)kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Gast­ro­in­tes­ti­nalobst­rük­si­yon, ga­lak­to­ze­mi, lak­toz in­to­le­ran­sı du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Lak­tu­lo­zun 15 mL’si 1.7 gram ga­lak­toz ve 1 gram lak­toziçe­rir. Di­ya­bet­li­ler ve ga­lak­toz­suz di­yet uy­gu­la­yan­lar­da dik­katedil­me­li­dir. Ge­be­lik ve em­zir­me dö­ne­min­de gü­ven­le kul­la­nı­la­bi­lir.

Yan E.:Te­da­vi­ninilk bir­kaç gü­nün­de şiş­kin­lik his­si olu­şa­bi­lir. Öne­ri­len­den yük­sekdoz­lar­da kul­la­nıl­dı­ğın­da ka­rın ağ­rı­sı ve is­hal gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Lak­tü­lo­zun ko­lon pH de­ğe­ri­nidü­şür­me­si ne­de­niy­le, sa­lı­nı­mı ko­lon pH’ına bağ­lı olan ilaç­la­rın(5-ASA içe­ren ba­zı pre­pa­rat­lar) inak­ti­vas­yo­nu­na ne­den ola­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz kro­nik kons­ti­pas­yon­da 2x15 mL ve he­pa­tikko­may­la pre­ko­ma­da 3x30-50 mL’dir.

Laevolac adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki