TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

La­mic­tal DC Çözünür Çiğ­ne­me Tab­le­tiGSK

La­mot­ri­gin

Ambalaj: 5 mgx30 tab­let :25 mgx30tab­let : 50 mgx30 tab­let : 100 mgx30 tab­let.

End.:Epilepsitedavi­sin­de, parsiyel nöbetlerde ve tonik-klonik nöbetleri ve Lennox-GastautSendromu ile ilişkili nöbetleri de içe­ren generalize nöbetlerde erişkinlerdeek tedavi veya monoterapi olarak, çocuklarda ise ek tedavi olarak endike­dir.Yeni teşhis edilmiş pediyatrik hastalarda ilk olarak mo­noterapi tedavisiönerilmemektedir. Ek teda­vi sırasında epileptik kontrol sağlandıktan sonrabera­berinde kullanılan anti­epileptik ilaçlar bırakılabilir ve hastalarlamotrigin mo­no­­terapisi ile devam edebilir.

Kontr.E.: La­mot­ri­gi­ne a­şı­rı du­yar­lı­ğıol­du­ğu bi­li­nen ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Lamotrigin tedavisi başlangıcındansonra genellikle ilk 8 hafta içinde oluşan advers deri reaksiyonları bildi­rilmiştir.Döküntülerin büyük kısmı hafif olup, kendi­liğin­den geçmekle beraber,Stevens-Johnson Sendromu ve toksik epidermal nekrolizi içeren ciddi, potansiyelolarak ya­şamı tehdit edici deri döküntüleri bildirilmiştir. Lamotrigininaniden kesilmesi nöbetlerin geri gelmesini tetikleyebilir. Renal yetmezliğiolan hastalar tedavi edilir­ken dikkatli olunmalıdır. Gebelikte kullanımına,ancak beklenen yararın fetü­se olası risk­lerden daha fazla olduğuna ina­nı­landurumlarda karar verilmelidir. Em­zir­menin potansiyel yararları, bebekteoluşabilecek potansiyel advers etki riski karşısında değer­len­di­ril­melidir.

Yan E.:Baş ağrısı,yorgunluk, deri döküntüsü, bulantı, baş dönmesi, uyku hali, uykusuzlukgörülebilir. Çok nadiren, Ste­vens-John­son send­ro­mu ve toksik epidermalnekroliz (Lyell sendromu) da­hil cid­di de­ri dö­kün­tü­le­ri bil­di­ril­miş­tirki, toksik epidermal nekrolizde mortalite yüksektir.

Etkileş.:Hepatikilaç metabolize edici enzimleri indükleyen antiepileptik ilaçlar (fenitoin,karbamazepin, fenobarbiton ve pri­midon gibi) lamotriginin metabolizmasınıhızlandırır. Hepatik ilaç metabolize edici en­zimler için lamotrigin ilerekabet eden sodyum valproat, lamotriginin meta­boliz­masını yavaşlatır velamotriginin ortalama yarı öm­rünü yaklaşık iki kat artı­rır. Karbamazepinalmakta olan hastalarda lamotrigin tedavisinin başlan­gıcı­nın ardından, başdönmesi, ataksi, diplopi, bulanık gör­me, bulantı gibi merkezi sinir sistemineait olgular kay­dedil­miştir.

Doz Önerisi: Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda monoterapidozu, ilk iki hafta için günde 1 kez 25 mg, izleyen 2 hafta için günde 1 kez 50mg’dir. Daha sonra, optimal yanıt alınana kadar doz her 1-2 haftada maksimum50-100 mg artırılmalıdır. Optimal yanıtı almak için sürek dozu günde 1 veya 2doza bölünmüş olarak 100-200 mg/gün’dür. Bazı hastalar beklenen yanıta ulaşmakiçin 500 mg/gün Lamictal’e gerek duyarlar.

Lamictal adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki