TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Lan­sop­rol Mik­ro­pel­letKap­sül     No­bel

Lan­sop­ra­zol

Ambalaj: 15 mgx28 kap­sül:: 30 mgx28 kap­sül.

Eşdeğeri:AprazolMik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mgx28kap­sül (Hüs­nü Ar­san); De­gast­rolMik­ro­pel­let Kap­sül: 15 mgx28kap­sül, 30 mgx28 kap­sül (De­va); Helicol Mik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mgx28 kapsül(Eczacıbaşı); Lan­sorMik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mgx28 kapsül (Sa­no­vel); Lanzedin Kapsül: 30 mgx 28 kapsül(Biofarma).

End.:Du­ode­nalül­ser, gast­rik ül­ser, ref­lü özo­fa­ji­tin kı­sa sü­re­li te­da­vi­sinde,Zol­lin­ger-El­li­son send­ro­mu da­hil pa­to­lo­jik hi­per­sek­res­yo­nun uzunsü­re­li te­da­vi­sin­de ve Helicobacterpylori enfeksiyonu ile seyredenduodenal ülser tedavisinde en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Lan­sop­ra­zo­lekar­şı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Et­ki ve em­ni­ye­ti be­lir­len­me­di­ğin­denge­be­ler­de, em­zi­ren­ler­de ve 18 ya­şın al­tın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.He­pa­tik yet­mez­liği olanlarda doz 30 mg’yi aş­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:En çokrasla­nan adve­rs et­ki­ler di­ya­re, baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, bu­lan­tı vekons­ti­pas­yon­dur. Ab­do­mi­nal ağ­rı, baş ağ­rı­sı, flu send­ro­mu, ağ­rı,sırt ağ­rı­sı, gö­ğüs ağ­rı­sı ve en­fek­si­yon, di­ya­re, gast­ro­in­tes­ti­nalano­ma­li (po­lip), kus­ma, diş bozukluğu, bu­lan­tı, gast­ro­en­te­ri­tis, rek­talbo­zuk­luk, art­ral­ji ve ana­fi­lak­si da­hil kı­za­rık­lık, prü­rit ve aşı­rıdu­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı görülebilir.

Etkileş.:Te­ofi­lin­lebir­lik­te kul­la­nı­mı te­ofi­lin dozunda ayar­la­ma gerektirebilir. Suk­ral­fat­tanen az ya­rım sa­at ön­ce kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ke­to­ko­na­zol, am­pi­si­lin es­ter­le­ri,de­mir tuz­la­rı, di­gok­sin gi­bi ilaç­la­rın emi­li­mi­ni et­ki­le­ye­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­de 1 kez 15-30 mg kul­la­nı­lır. Te­da­vi sü­re­sidu­ode­nal ül­ser­de 4 haf­ta; gast­rik ül­ser­de 4 haf­ta, ge­re­kir­se 2-4haf­ta da­ha de­vam edi­lir; ref­lü özo­fa­jit­te 4-8 haf­ta­dır. 8 haf­ta­lıkte­da­vi­ye ya­nıt ver­me­yen ref­lü özo­fa­jit­li has­ta­lar­da 8 haf­ta­lıkek bir te­da­vi da­ha uy­gu­la­na­bi­lir. Nüks­le ge­len ero­zif özo­fa­jit­lihas­ta­lar­da 8 haf­ta­lık ek bir te­da­vi da­ha dü­şü­nül­me­li­dir. Hi­per­sek­res­yondu­rum­la­rın­da (Zol­­lin­ger-El­li­son send­ro­mu) gün­de 1 kez 2 kap­sül do­zun­dakul­la­nı­lır. Ge­re­ğin­de doz 120-180 mg’ye yük­sel­ti­le­bi­lir. 90 mg’ninüze­rin­de­ki gün­lük doz­lar­da top­lam doz iki­ye bö­lü­ne­rek ve­ril­me­li­dir.

Lansoprol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki