TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Le­una­se İnj. Fla­konOn­ko

L-As­pa­ra­gi­na­z

Ambalaj: 10.000 KUx1 fla­kon.

End.:Akut len­fob­las­tiklö­se­mi­ler, akut mi­ye­lob­las­tik lö­se­mi­ler, lö­se­mik me­nen­jit­ler veNon-Hodg­kin len­fo­ma­lar­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ka­ra­ci­ğeryet­mez­li­ği, pank­re­atit, Qu­inc­ke öde­mi, L-as­pa­ra­gi­na­z du­yar­lı­ğınabağ­lı şok, ge­be­lik ve lak­tas­yon dö­ne­min­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Bu te­da­vi di­ya­bet­li­ler­de has­ta­lı­ğıağır­laş­tı­ra­bi­lir. Re­in­dük­si­yon sı­ra­sın­da aler­jik re­ak­si­yon­la­rıön­le­mek için 24 ile 48 sa­at sü­rey­le ko­ru­yu­cu kor­ti­zon te­da­vi­si uy­gu­la­nır.

Yan E.:Ba­zan bu­lan­tı-kus­ma,na­di­ren di­ya­re gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal be­lir­ti­ler; feb­ril re­ak­si­yon­lar,ür­ti­ker ben­ze­ri dö­kün­tü­ler, kı­za­rık­lık­lar ve ka­şın­tı re­ak­si­yon­la­rıgi­bi im­mü­no­aler­jik be­lir­ti­ler; Qu­inc­ke öde­mi; da­ha zi­ya­de hi­po­ko­les­te­ro­le­mi,hi­po­al­bü­mi­ne­mi, ba­zan hi­per­bi­li­ru­bi­ne­mi, al­ka­li fos­fa­taz­lar­dayük­sel­me, çok na­di­ren sa­rı­lık ti­pi kli­nik ol­gu­lar gi­bi ka­ra­ci­ğerfonk­si­yon bo­zuk­luk­la­rı; te­da­vi­nin ke­sil­me­siy­le he­men dü­ze­le­bi­lenhi­po­fib­ri­ne­mi gi­bi pıh­tı­laş­ma bo­zuk­lu­ğu; ek­sok­rin ve en­dok­rin(di­ya­bet) gi­bi pank­re­as bo­zuk­luk­la­rı; çok na­di­ren akut pank­re­atit,hi­pog­li­se­mi, ame­no­re ve azos­per­mi gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Al­lo­pu­ri­nol, kol­şi­sin, pro­be­ne­sidve sul­fo­pe­ra­zon ile et­ki­le­şe­bi­lir. L-As­pa­ra­gi­naz kan şe­ke­ri dü­ze­yi­nide­ğiş­ti­re­bi­le­ce­ğin­den, oral an­ti­di­ya­be­tik­ler ya da in­sü­lin ilebir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da bu ilaç­la­rın doz­la­rı­nın ayar­lan­ma­sı ge­re­ke­bi­lir.Kor­ti­kos­te­ro­id­ler, kor­ti­kot­ro­pin ya da vink­ris­ti­nin L-As­pa­ra­gi­nazile bir­lik­te kul­la­nı­mı L-As­pa­ra­gi­na­zın hi­perg­li­se­mik et­ki­si­niar­tı­ra­bi­lir. L-As­pa­ra­gi­naz im­mü­no­süp­re­sif ilaç­la­rın ve rad­yo­te­ra­pi­ninet­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Plaz­ma as­pa­ra­jin dü­ze­yi nor­mal de­ğe­ri­ninal­tın­da ol­du­ğun­da me­tot­rek­sa­tın et­ki­si aza­lır. Bu yüz­den L-As­pa­ra­gi­nazme­tot­rek­sat ile bir­lik­te ya da on­dan he­men ön­ce kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Ço­ğun­luk­la gün­de ve­ya iki gün­de bir 50-200 IU/kgIV ola­rak uy­gu­la­nır. Doz has­ta­nın ya­şı­na ve­ya semp­tom­la­rın şid­de­ti­negö­re ayar­la­na­bi­lir. Le­una­se inj. sa­de­ce dam­la dam­la ya­vaş IV en­jek­si­yon yo­luy­lauy­gu­la­nır.

Leunase adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki