TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Li­ba­vit B6 Am­pulLi­ba

B6 vi­ta­mi­ni

Ambalaj: 200 mg/2 mLx3 ampul.

End.:B6vi­ta­mi­ni, di­yet­le ye­ter­siz alın­ma, izo­ni­a­zid, oral kont­ra­sep­tif­lergi­bi ilaç­la­rın uzun sü­re­li kul­la­nıl­ma­sı­na bağ­lı ola­rak or­ta­ya çı­kanek­sik­lik­ler ve­ya B6 vi­ta­mi­ni te­da­vi­si­ne ya­nıt ve­ren ane­migi­bi me­ta­bo­lik bo­zuk­luk­lar­da or­ta­ya çı­kan ek­sik­lik­le­rin gi­de­ril­me­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.: Pi­ri­dok­si­ne aşı­rı du­yar­lı ki­şi­ler­dekont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­lik ve lak­tas­yon dö­ne­min­devü­cu­dun pi­ri­dok­sin ge­rek­si­ni­mi art­mak­ta­dır. An­cak her iki dö­nem­dede dik­kat­le ve gün­lük di­yet­le alı­na­bi­len mik­tar­lar aşıl­ma­dan ve­ril­me­li­dir.Pi­ri­dok­sin pro­lak­tin sup­res­yo­nu ya­pa­raklak­tas­yo­nu in­hi­be ede­bi­lir.

Yan E.: Pi­ri­dok­sin uzun sü­re­li te­da­vi­de du­yu­sal nö­ro­pa­tiksemp­tom­la­ra, do­kun­ma, ısı ve tit­re­şim du­yum­la­rın­da azal­ma­ya, pa­res­te­zi­ye,uyuk­la­ma ha­li­ne ve dü­şük se­rum fo­lik asit dü­zey­le­ri­ne ne­den ola­bi­lir.

Etkileş.:Le­vo­do­pate­da­vi­si alan has­ta­lar, gün­de 5 mg’den faz­la pi­ri­dok­sin içe­ren vi­ta­minsup­le­men­tas­yon­la­rın­dan ka­çın­ma­lı­dır. Pi­ri­dok­sin le­vo­do­pa­nınte­da­vi edi­ci et­ki­si­ni ge­ri çe­vir­mek­te­dir. An­cak, te­da­vi­ye bir do­pa-de­kar­bok­si­lazin­hi­bi­tö­rü (kar­bi­do­pa gi­bi) ek­len­me­si pi­ri­dok­si­nin an­ta­go­nis­tiket­ki­si­ni en­gel­le­ye­bi­lir. Pi­ri­dok­si­nin fe­ni­to­in ile eş­za­man­lıve­ril­me­si, fe­ni­to­in se­rum dü­zey­le­ri­nin düş­me­si­ne ne­den olur.

Doz Önerisi: Gün­lük doz, her gün ve­ya gü­na­şı­rı IM ola­rak uy­gu­la­nan1-2 am­pul­dür.

LibavitB6 adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki