TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Aralık 2019, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Linkomed Ampul   Koçak

Linkomisin HCl

Ambalaj: 600 mg/2 mLx1 ampul.

Eşdeğeri:Lin­co­cin Am­pul: 600 mg/2mLx1 ampul (Eczacıbaşı); Lin­ko­les Am­pul: 600 mg/2 mLx1 ampul (Aroma);Lin­ko­mi­sin-İE Am­pul: 600 mg/2mLx1 ampul (İ.E.Ulagay);Linosin Ampul: 600 mg/2 mLx1 ampul (Deva).

End.:Duyarlıbakterilere bağ­lı sep­ti­se­mi, su­ba­kut bak­te­ri­yel en­do­kar­dit, kro­nikos­te­o­mi­ye­lit, pnö­mo­ni, e­ri­zi­pel, se­lü­lit ve sü­pü­ra­tif art­rit te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir. Ay­rı­cao­ti­tis me­di­a, fa­ren­jit, ton­si­lit ve si­nü­zit­te de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Lin­ko­mi­sinve­ya klin­da­mi­si­ne kar­şı bi­li­nen a­şı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da, vi­ralen­fek­si­yon­lar­da, mi­nör bak­te­ri­yel en­fek­si­yon­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Lin­ko­mi­sin te­da­vi­si, fa­tal so­nuç­la­na­bi­lenşid­det­li ko­lit i­le i­liş­ki­len­di­ril­miş­tir. Gast­ro­in­tes­ti­nal has­ta­lıköy­kü­sü (ö­zel­lik­le ko­lit) bu­lu­nan has­ta­lar­da da­ha dik­kat­li uy­gu­lan­ma­lı­dır.Mev­cut ka­ra­ci­ğer has­ta­lı­ğı o­lan­lar­da kul­la­nı­mı ö­ne­ril­me­mek­te­dir.Ge­be­lik­te kul­la­nı­mı­nın gü­ve­nir­li­ği sap­tan­ma­mış­tır. An­ne sü­tü­ne0.5 ile 2.4 µg/mL a­ra­sın­da kon­sant­ras­yon­lar­da geç­ti­ği bil­di­ril­miş­tir.2 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Glos­sit,sto­ma­tit, bu­lan­tı, kus­ma, en­te­ro­ko­lit, ıs­rar­lı di­ya­re, a­nal ka­şın­tı,nöt­ro­pe­ni, lö­ko­pe­ni, ag­ra­nü­lo­si­toz, trom­bo­si­to­pe­nik pur­pu­ra;ba­zı­la­rı pe­ni­si­li­ne a­şı­rı du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde, an­ji­yo­nö­ro­tikö­dem, se­rum has­ta­lı­ğı ve a­na­fi­lak­si; ba­zı­la­rı Ste­vens-John­sonsend­ro­mu­na ben­zer­lik gös­te­ren e­ri­te­ma mul­ti­for­me du­rum­la­rı; de­ridö­kün­tü­sü, ür­ti­ker ve va­ji­nit ve na­dir du­rum­lar­da eks­fo­li­ya­tifve ve­zi­kü­lo­bül­löz der­ma­tit bil­di­ril­miş­tir; ba­zan ver­ti­go ve tin­ni­tusbil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Lin­ko­mi­si­nin, nö­ro­mus­kü­lerblok ya­pan di­ğer i­laç­la­rın et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­len, nö­ro­mus­kü­lerblok ya­pı­cı et­ki­si var­dır. Lin­ko­mi­si­n, e­rit­ro­mi­sin ve klo­ram­fe­ni­ko­l,bir­bir­le­ri­nin an­ti­bak­te­ri­yel ak­ti­vi­te­le­ri­ni an­ta­go­ni­ze e­ttiğin­denbir­lik­te kul­la­nıl­ma­la­rı ö­ne­ril­mez. No­vo­bi­o­sin ve ka­na­mi­sin i­lefi­zik­sel o­la­rak ge­çim­siz­dir.

Doz Önerisi:LinkomedAmpul IM olarak veya IV enfüzyonyoluyla verilir. IMuygulama: Yetişkinlerin enfeksiyonlarında24 saatte bir 600 mg (2 mL) uygulanır. Daha ciddi enfeksiyonlarda ise aynı doz12 saatte bir verilir. 1 aylıktan büyük çocuklarda ise şiddetli enfeksiyonlarda24 saatte bir 10 mg/kg dozunda uygulanır. Daha ciddi enfeksiyonlarda aynı doz12 saatte bir uygulanır. IVuygulama: Yetişkinlerde IV dozenfeksiyonun şiddetine göre ayarlanır. Şiddetli enfeksiyonlarda 600-1000 mg’likdoz 8-12 saat ara ile uygulanabilir. Yaşamı tehdit eden enfeksiyonlarda günlükdoz 8 g’ye kadar yükseltilebilir. IV dozlar (baz madde üzerinden), 1 glinkomisinin en az 100 ml uygun bir çözeltiye katılması ve en az 1 saatliksürede enfüzyon şeklinde uygulanır. 1 aylıktan büyük çocuklarda ise, günlük10-20 mg/kg’lık dozlar enfeksiyonun şiddetine göre bölünmüş dozlar halinde veyukarıdaki tabloya göre verilir. Ciddi renal fonksiyon bozukluğu olanhastalarda doz, normal dozun %25-30’u kadar azaltılır.

Linkomed adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki