TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Lo­per­mid Tab­let Sa­ba

Lo­pe­ra­mi­d HCI

Ambalaj: 2 mgx40 tablet.

End.:Akut nons­pe­si­fikdi­ya­re ve il­ti­ha­bi ba­ğır­sak has­ta­lık­la­rıy­la il­gi­li kro­nik di­ya­re­le­rinsemp­to­ma­tik te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Ay­rı­ca ile­os­to­mi­li has­ta­lar­da,ile­os­to­mi ağ­zın­dan dı­şa­rı atı­lan fe­kal sı­vı­nın hac­mi­nin azal­tıl­ma­sıiçin de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Lo­pe­ra­mi­dedu­yar­lı ol­du­ğu bi­li­nen ki­şi­ler­de ve ka­bız ol­ma­ma­sı ge­re­ken ki­şi­ler­dekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. 5 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­la­rın akut di­ya­re­le­rin­dekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Yük­sek ateş ve kan­lı is­hal ile ka­rak­te­ri­ze akut di­zan­te­riol­gu­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Akut em­se­ra­tif ko­lit ve­ya ge­nişspekt­rum­lu an­ti­bi­yo­tik kul­la­nı­mıy­la il­gi­li psö­do­memb­ra­nöz ko­li­tiolan ba­zı has­ta­lar­da in­tes­ti­nal mo­ti­li­te­yi in­hi­be eden ve­ya in­tes­ti­nalge­çiş za­ma­nı­nı uza­tan ilaç­la­rın tok­sik et­ki­le­ri me­ga­ko­lo­na yolaça­bi­le­ce­ği bil­di­ril­miş­tir. Eğer ül­se­ra­tif ko­lit­li has­ta­da ab­do­mi­naldis­tan­si­yon mey­da­na ge­lir­se te­da­vi ke­sil­me­li­dir. Lo­pe­ra­mid 5yaş üs­tü ço­cuk­lar­da özel bir dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­lik sı­ra­sın­dake­sin ge­rek­li gö­rül­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Emziren an­ne­ler­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Da­ha çok kro­nik di­ya­re te­da­vi­sisı­ra­sın­da gö­rü­len ka­rın­da ger­gin­lik his­si, ağ­rı, bu­lan­tı, kus­ma,ka­bız­lık, hal­siz­lik, baş dön­me­si, ağız ku­ru­lu­ğu gi­bi yan et­ki­lerbil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz baş­lan­gıç­ta eriş­kin­ler için 4 mg ve ço­cuk­lariçin 1-2 mg’dir. Da­ha son­ra eriş­kin­ler­de gün­de 4-8 mg ve ço­cuk­lar­da0.1 mg/kg ile de­vam edi­lir. Mak­si­mum gün­lük eriş­kin do­zu 16 mg ve ço­cukdo­zu 6 mg’dir.

Lopermid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki