TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Lo­ra­bid Kap­sülLilly

Lo­ra­kar­bef an­hid­rat

Ambalaj: 200 mgx10 kap­sül :: 400 mgx10 kapsül.

Lo­ra­bid Oral Süs­pan­si­yon İçin Gra­nül

Lo­ra­kar­bef an­hid­rat

Ambalaj: 100 mg/5 mLx60 mL :: 200 mg/5 mLx60 mL’lik şişe.

End.:Du­yar­lımik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın rol oy­na­dı­ğı, so­lu­num yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rı(bron­şit, kro­nik bron­şi­tin akut alev­len­me­le­ri, pnö­mo­ni, fa­ren­jit veton­si­lit gi­bi); or­ta ku­lak il­ti­ha­bı, si­nü­zit; de­ri ve yu­mu­şak do­kuen­fek­si­yon­la­rı; id­rar yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rı (sis­tit ve pi­ye­lo­nef­ritgi­bi) te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Lo­ra­kar­bef ve se­fa­los­po­rin gru­bu an­ti­bi­yo­tik­le­rekar­şı du­yar­lı ki­şi­ler­de kul­la­nı­mı kont­ren­di­ke­dir.Lo­ra­kar­be­finge­be­ler­de, al­tı ay­dan kü­çük ço­cuk­lar­da ve em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nı­mı­nıngü­ve­nir­li­ği ka­nıt­lan­ma­mış­tır.

Uyar.: Lo­ra­kar­bef te­da­vi­si­ne baş­la­ma­danön­ce has­ta­la­rın lo­ra­kar­bef, se­fa­los­po­rin ve pe­ni­si­lin­le­re aitön­ce­den bi­li­nen du­yar­lık­la­rı­nın var­lı­ğı so­ruş­tu­rul­ma­lı­dır. Böb­rekyet­mez­li­ği olan­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lıdır.

Yan E.: De­ri dö­kün­tü­sü, ür­ti­ker, pru­ri­tus,eri­tem mul­ti­form, di­ya­re, bu­lan­tı, kus­ma, ka­rın ağ­rı­sı, ano­rek­si,baş ağ­rı­sı, uy­ku­suz­luk, si­nir­li­lik, baş dön­me­si, ser­sem­lik, ge­çi­citrom­bo­si­to­pe­ni, lö­ko­pe­ni ve eo­zi­no­fi­li, va­zo­di­la­tas­yon, va­ji­nitve va­ji­nal mo­ni­li­azis.

Etkileş.: Bir­lik­te pro­be­ne­sid ve­ril­me­si,lo­ra­kar­be­fin pik plaz­ma kon­sant­ras­yo­nu­nu ar­tı­rır, ya­rı­lan­ma sü­re­si­niuza­tır, re­nal kli­ren­si­ni azal­tır.

Doz Önerisi: Oral yol­dan, ye­mek­ler­den 1 sa­at ön­ce ya da 2 sa­atson­ra alı­na­bi­lir. 13 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar ve eriş­kin­le­re, akutbron­şit­te 2x200-400 mg, 12 sa­at aray­la ve 7 gün sü­rey­le; kro­nik bron­şi­tinakut alev­len­me­le­rin­de 2x400 mg, 12 sa­at aray­la ve 7 gün sü­rey­le; pnö­mo­ni­de2x400 mg, 12 sa­at aray­la ve 14 gün sü­rey­le; fa­ren­jit ve ton­si­llit­te2x200 mg, 12 sa­at aray­la ve 10 gün sü­rey­le; si­nü­zit­te 2x400 mg, 12 sa­ataray­la ve 10 gün sü­rey­le; sis­tit­te 1x200 mg, 12 sa­at aray­la ve 7 gün sü­rey­le;pi­ye­lo­nef­rit­te 2x400 mg, 12 sa­at aray­la ve 14 gün sü­rey­le ve­ri­lir. 6ay ile 12 yaş ara­sın­da­ki ço­cuk­la­ra, akut oti­tis me­di­ada 30 mg/kg/gün,iki eşit do­za bö­lü­ne­rek 10 gün sü­rey­le; fa­ren­jit ve ton­si­llit­te 15mg/kg/gün, iki eşit do­za bö­lü­ne­rek 10 gün sü­rey­le; im­pe­ti­go­da 15mg/kg/gün, iki eşit do­za bö­lü­ne­rek 7 gün sü­rey­le ve­ri­lir.

Lorabid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki