TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ma­do­par Kap­sül   Roc­he

Le­vo­do­pa, ben­se­ra­zi­d

Ambalaj: <62,5> (50mg+12.5 mg)x100 kap­sül ::<125> (100 mg+25 mg)x30 kap­sül :: <250> (200 mg+50 mg)x30kap­sül­.

Ma­do­par HBS Kap­sül

Le­vo­do­pa 100 mg,ben­se­ra­zi­d 25 mg

Ambalaj: 30 kap­sül.

End.:Parkinsonhastalarının tedavisinde endike­dir.

Kontr.E.: Levodopa veya benserazide karşı aşırı duyarlığı olduğubilinen hastalara verilmemelidir. Selektif olmayan MAO inhibitörleri ilebirlikte verilmemelidir. Ciddi dekompanse endo­krin, renal, hepatik veyakardiyak bo­zukluklarda, psikotik kom­ponenti olan psikiyatrik has­ta­lıklardaveya dar açılı glo­komda uygulanmamalıdır. 25 ya­şın altındaki hastalara veril­memelidir(iskelet oluşumu tam olmalıdır). Yeterli do­ğum kontrolü uygulamayan, ço­cukdoğurma potansiyeli olan ka­dınlar veya gebelere veril­memelidir. Madopar kul­la­nanbir kadın hastada gebelik oluşursa, ilaç hemen kesilmelidir.

Uyar.: Duyarlı bireylerde aşırı duyarlık reaksiyonları geli­şebilir.Di­yabetli hastalarda sık sık kan şekeri testleri yapılmalı ve antidiyabetikajanların do­zu buna göre düzenlenmelidir. Levo­do­pa+benserazid tedavisi, acilolgular dışında, genel anes­tezi gerektiren cerrahi giri­şimlerden 12-48 saatönce kesil­melidir. Tedavi aniden kesilmemelidir. Ani yoksunluklar yaşamıtehdit eden nöroleptik malign-benzeri send­rom (hiperpireksi, kas rijiditesi,olası psikolojik değişiklikler, yüksek serum kreatinin fosfokinaz) ile so­nuçla­na­bilir.Benserazidin anne sütüne geçip geç­mediği bilinme­diğin­den, bu tedavidekianneler bebeklerini emzirmemelidir.

Yan E.: Anoreksi, bulantı, iştahsızlık, kusma ve diyarebildirilmiştir. Tat kaybı veya değişikliğinin gözlendiği izo­le olgularbildirilmiştir. Teda­vinin er­ken döneminde gö­rül­me olasılığı daha yüksekolan sindirim sistemine ait istenme­yen etkiler, ilacın yemek sırasında ya dabir miktar yiyecek ve sıvıyla birlikte alınması ve dozun kademeli olarakartırılma­sıyla kontrol altına alınabilir. Pruritus ve döküntü gibi alerjikcilt reaksiyonları nadiren olabilir. Kardiyak aritmiler veya ortostatikhipotansiyon nadir görülebilir. Bir­kaç nadir olguda hemolitik anemi, geçici lö­ko­pe­nive trombositopeni bildiril­miştir. Teda­vi­nin daha geç dönemlerinde istem dışı(koreiform veya ateotik) hareketler olabilir. Ajitasyon, anksiyete, uykusuzluk,halüsinasyonlar, he­ze­yanlar ve temporal dezoryantasyon yaşlılarda ve bu gibirahatsızlık öy­küsü olan hastalarda görülebilir. İdrar renk de­ğiş­tirebilir,genellikle beklemekle koyulaşan kırmızı renktedir.

Etkileş.: Nöroleptikler, opioidler ve rezerpin içe­renantihipertansif ajanlar ilacın etkisini inhibe ederler. İrreversibl selektifolmayan MAO inhi­bitörleri alan hastalarda MAO inhibitörlerinin kesil­mesi velevodo­pa+ben­serazide başlanması arasında en az iki haftalık bir araolmalıdır. Sempato­mi­metiklerle (adrenalin, noradre­nalin, isoproterenol veyaamfetamin gibi sem­patik sinir sistemini uyaran ilaçlar) birlikteuygulanmamalıdır. Diğer antiparkinson ilaçlarla (antikoli­nerjikler, amantadin,dopamin agonistleri) kombinasyon yapılabilir, ancak bu hem istenen, hem deistenmeyen etkilerin yoğunluğunu artırabilir. Le­vo­dopa+benserazid tedavisibaş­la­dığında antikolinerjikler aniden bırakılmamalıdır.

Doz Önerisi:Madopar ile tedaviye kademeli olarak başlanmalı ve hastalığın herdev­resinde doz bireysel olarak saptanmalı ve optimal etki için titreedilmelidir. Aşağıdaki doz uygulamaları bu konuda yol gösterici ola­rak kabuledilebilir. Baş­langıç tedavisi: Parkinsonizmin erken evre­lerinde günde 3-4 kez birkapsül Madopar <62.5> ile tedaviye başlamak öne­rile­bilir. Optimal etkiyegünlük 300-800 mg+levodopa 75-200 mg ben­se­razid dozuyla ulaşılıp, bu 3 veyadaha fazla doza bölü­nebilir. Opti­mal etki elde etmek için 4-6 haftaya gerekvardır. Ortalamasürek do­zu günde 3-6 kez 1 kapsül Madopar <125>'tir. Op­timal etki için, Madopar HBS standart Madopar'ın yerine geçebilir. Gün boyuncailacın etkisinde büyük dalgalanmalar ('on-off' fenomeni) olan hastalar dü­şükve daha sık tek dozlar almalı veya Madopar HBS'ye geçmelidir. Stan­dart Mado­par'dan Mado­par HBS'ye geçiş tercihen sabah dozu ilebaşlayarak bir günden diğerine yapılır. Günlük doz ve doz aralıkları baş­lan­gıçtastandart Madopar ile aynı olmalıdır. 2-3 gün sonradoz kademeli olarak yaklaşık %50 artırılmalıdır. Hastalar du­rum­larının geçiciolarak bozulabileceği hakkında bilgilen­di­rilmelidir.

Madopar adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki