TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Temmuz 2020, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Mag­nezi Kal­si­ne Toz    İs­tan­bul

Mag­ne­zyum ok­sit(saf)

Ambalaj: 100 g’lik ambalaj.

Eşdeğeri:Magnesie Calcinee Toz: 100 g (Carlo Erba); MagnokalToz: 100 g (Saba).

End.:Pep­tikül­ser, gast­rit pep­tik özo­fa­jit gi­bi du­rum­lar­da gö­rü­len hi­pe­ra­si­di­te­le­rinsemp­to­ma­tik te­da­vi­le­rin­de, çe­şit­li ne­den­le­re bağ­lı ka­bız­lık­lar­dalak­sa­tif ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Böb­rekfonk­si­yon yet­mez­liğin­de, apan­­­­di­sit­te, ül­se­ra­tif ko­lit­te, ko­los­to­mive ile­os­to­mi­de, kro­­nik di­ya­re­de, bağır­sak tı­kan­ma­sın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Şid­det­li ka­rın ağ­rı­sı, bu­lan­tı, kus­ma gi­bi akutapan­di­sit be­lir­ti­si ola­sı­lığı du­rum­la­rın­da ve böb­rek yet­mez­lik­le­rin­dekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ge­be­liğin ilk üç ayın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Uzun sü­re kul­la­nı­lan yük­sek doz­lar­dan ka­çı­nı­lır­sa ge­be­liğin son 6ayın­da kul­la­nı­la­bi­lir.

Yan E.: Hi­per­mag­ne­ze­mi gi­bi elekt­ro­lit den­ge­siz­lik­le­ri­nene­den ola­bi­lir. Na­di­ren kus­ma, bu­lan­tı, mi­de kramp­la­rı ya­pa­bi­lir.

Etkileş.:Tet­ra­sik­lingru­bu an­ti­bi­yo­tik­ler, an­ti­his­ta­mi­nik­ler, am­fe­ta­min, an­ti­mus­ka­ri­nikajan­lar, oral an­ti­ko­agü­lan­lar, in­do­me­ta­sin, de­mir müs­tah­zar­la­rı,nap­rok­sen, psö­do­efed­rin, ki­nin, ki­ni­din, sa­li­si­lat­lar, sül­fa­di­azin,di­gok­sin gi­bi ilaç­la­rın emilimini azal­tıp bi­yo­ya­rar­lık­la­rı­nı et­ki­le­ye­ceğin­den,bu ilaç­la­rın alı­mı­ndan 2 sa­at ön­ce ve son­ra mag­nez­yum alın­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Mi­de ek­şi­me­le­rin­de 0.5-1 g, ha­fifmüs­hil ola­rak 2-3 g, müs­hil ola­rak 8-10 g (ge­ce ya­tar­ken) ve ar­se­nik­leasit ze­hir­len­me­le­rin­de 15-25 g kul­la­nı­lır. (Bir kah­ve ka­şığı yak­la­şık2 g’dir.)

MagneziKalsine adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki