TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ma­ter­na Film Tab­letWyeth

Vi­ta­min­ler: A vi­ta­mi­ni 5000 IU, D vi­ta­mi­ni400 IU, E vi­ta­mi­ni 30 IU, C vi­ta­mi­ni 100 mg, fo­lik asit 1 mg, B1vi­ta­mi­ni 3 mg, B2 vi­ta­mi­ni 3.4 mg, B6 vi­ta­mi­ni10 mg, ni­asi­na­mid 20 mg, B12 vi­ta­mi­ni 12 mg, bi­otin 30 mg, pan­to­te­nikasit 10 mg. Mi­ne­ral­ler: Kal­si­yum 250 mg,iyot 150 mg, de­mir 60 mg, mag­nez­yum25 mg, ba­kır 2 mg, çin­ko 25 mg, krom 25 mg,mo­lib­den 25 mg, man­gan 5 mg.

Ambalaj: 30 film tab­let.

End.: Ge­be­lik ve em­zir­me dö­ne­min­de vü­cu­dun gün­lük vi­ta­minge­rek­si­ni­mi­ni kar­şı­la­mak ama­cıy­la bes­len­me­ye des­tek ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Bi­le­şi­m­de­ki mad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne aşı­rıdu­yar­lı­ğı olan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­lik sı­ra­sın­da A vi­ta­mi­ni­nin öne­ri­len gün­lükde­ğe­ri olan 8000 IU’nin aşıl­ma­sı, fe­tüs üze­rin­de te­ra­to­je­nik et­ki­yene­den ola­bi­lir. Fo­lik asit, per­ni­si­yöz ane­mi­de B12 vi­ta­mi­niek­sik­li­ği­ne bağ­lı olan he­ma­to­lo­jik za­ra­rı kıs­men dü­zel­te­bi­lirfa­kat nö­ro­lo­jik ha­sar üze­rin­de et­ki­si yok­tur. Na­di­ren, fo­lik asitalı­mı­nın ar­dın­dan aşı­rı du­yar­lık ra­por edil­miş­tir. Baş­ka vi­ta­min içe­ren pre­pa­rat­lar­labir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Yük­sek doz­lar­da alın­dı­ğın­da hi­per­vi­ta­mi­no­zayol aça­bi­lir.

Yan E.: Ara sı­ra gö­rü­len is­ten­me­yen et­ki­lermi­de bu­lan­tı­sı, kus­ma, di­ya­re, ka­şın­tı, gast­rik ra­hat­sız­lık, kı­za­rık­lıkve­ya ka­bız­lı­ğı içe­rir.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­ler için gün­de 1 tab­let, ye­mek­le bir­lik­tetek ba­şı­na ve­ya he­ki­min ge­rek­li gör­düğ­ü şe­kil­de alın­ma­sı öne­ri­lir.Tab­let­ler çiğ­nen­me­me­li­dir.

Materna adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki