TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Me­ga­ce Tab­let    BMS

Me­gest­rol ase­tat

Ambalaj: 160mgx30 tablet.

End.: Me­gest­rol ase­tat; iler­le­miş me­meve­ya en­do­met­ri­yum kan­ser­le­ri­nin (tek­rar­la­yan, cer­ra­hi gi­ri­şim­debu­lu­nu­la­ma­yan ve­ya me­tas­taz­lı has­ta­lık­lar) ha­fif­le­ti­ci te­da­vi­siiçin en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Ge­be­lik teş­hi­sin­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Me­gest­ro­lün di­ğer tüm ne­op­las­tikhas­ta­lık­lar­da kul­la­nı­mı öne­ril­mez. Öne­ril­di­ği şe­kil­de kul­la­nı­lır­sa, me­gest­rol kul­la­nı­mıiçin spe­si­fik ön­lem­ler yok­tur. Tek­rar eden ve­ya me­tas­taz­lı kan­seriçin te­da­vi edi­len her­han­gi bir has­ta­nın ya­kın de­ne­ti­mi ge­re­kir.Trom­bofi­le­bit ge­çir­miş olan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Ki­lo ar­tı­şı me­gest­ro­lün sıkrasla­nan bir yan et­ki­si­dir. Trom­bofi­le­bit ve pul­mo­ner em­bo­li­yi içe­rentrom­bo­em­bo­lik ol­gu na­di­ren kay­de­dil­miş­tir. Bu­lan­tı ve kus­ma,ödem, adet dı­şı ka­na­ma, disp­ne, tü­mör ya­yıl­ma­sı (hi­per­kal­se­mi­li ve­yahi­per­kal­se­mi­siz), hi­perg­li­se­mi, alo­pe­si, kar­pal tü­nel send­ro­muve dö­kün­tü de bil­di­ri­lmiştir.

Doz Önerisi: Me­me kan­se­rin­de tek ve­ya bö­lün­müş doz­lar ha­lin­de160 mg/gün; en­do­met­ri­yum kan­se­rin­de tek ve­ya bö­lün­müş doz­lar ha­lin­de40-320 mg/gün do­zun­da uy­gu­la­nır. Me­ga­ce’in et­kin­li­ği­nin be­lir­len­me­si için en az 2 ay­lıksü­rek­li te­da­vi ye­ter­li bir sü­re sa­yıl­mak­ta­dır.

Megace adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki