TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  26 Ocak 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Me­gadyn Film TabletAbdi İbrahim

A vi­ta­mi­ni 10.000IU, B1 vi­ta­mi­ni 20 mg, B2 vi­ta­mi­ni 5 mg, Kal­si­yumpan­to­te­nat 11.6 mg, B6 vi­ta­mi­ni 10 mg, B12 vi­ta­mi­ni0.005 mg, C vi­ta­mi­ni 150 mg, D3 vi­ta­mi­ni 500 IU, E vi­ta­mi­ni10 mg, bi­otin 0.25 mg, ni­ko­ti­na­mid 50 mg. De­mir 10 mg, fos­for 25.8 mg,kal­si­yum 50 mg, mag­nez­yum 36.2 mg, man­gan 0.5 mg, ba­kır 1 mg, çin­ko 0.5mg, mo­lib­den 0.1 mg.

Ambalaj: 30 dra­je.

End.:Önem­li bircer­ra­hi gi­ri­şim ön­ce­si son­ra­sı, ağır ya­nık­lar, uzun sü­re­li has­ta­lık­larve ne­ka­het dö­nem­le­ri, gast­ro­in­tes­ti­nal bo­zuk­luk­la­ra bağ­lı ab­sorp­si­yonso­run­la­rı, kro­nik al­ko­lizm gi­bi vü­cu­dun di­ren­ci­nin azal­dı­ğı ve vi­ta­minge­rek­si­ni­mi­nin art­tı­ğı du­rum­lar­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Bi­le­şim­de­kimad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne, özel­lik­le B1 vi­ta­mi­ni­nekar­şı ön­ce­den oluş­muş aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Yük­sek doz­lar­da ve uzun sü­re­li kul­la­nıl­dı­ğın­daözel­lik­le A ve D hi­per­vi­ta­mi­no­zu­na yol aça­bi­le­ce­ği unu­tul­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Aşı­rı doz­lar­da, uzun sü­re­li kul­la­nı­mı ha­lin­dehi­per­vi­ta­mi­no­za bağ­lı ola­rak aler­jik de­ri dö­kün­tü­le­ri, mu­ko­zaül­se­ras­yon­la­rı gi­bi yan et­ki­ler or­ta­ya çı­ka­bi­lir.

Etkileş.: Le­vo­do­pa ile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Le­vo­do­pa­nın an­ti­par­kin­son et­ki­si­ni za­yıf­la­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­le­re gün­de 1 dra­je ve­ril­me­si öne­ri­lir.

Megadyn Junior Çiğneme Tableti

Vitaminler: A vitamini 1667 IU, D3 vitamini 400 IU,E vitamini 10 IU, B1 vitamini 0.90 mg, B2 vitamini 1.10 mg, B6 vitamini 1.10mg, C vitamini 45.0 mg, B12 vitamini 1.00 mcg, biotin 0.025 mg, folik asit0.075 mg, nikotinamid 12.0 mg, pantotenik asit 3.50 mg. Mineraller: Kalsiyum 31.250 mg, fosfor 31.250 mg,magnezyum 25.0 mg, demir 2.250 mg, bakır 0.250 mg, çinko 1.880 mg, mangan 0.180mg

Ambalaj: 30 tablet.

End.:Vücudun günlükvitamin ve mineral ge-rek­sinimini karşılamak amacıyla beslenmeye destek olarakkullanılır.

Kontr.E.:İçerdiğimaddelerden bir veya birkaçına karşı aşırı duyarlılığı olan, A veya Dhipervitaminozu bulunan, hiperkalsemi saptanan veya retinoid tedavisi görmekteolan kişilerde kontrendikedir. Fenilketonü­rili çocuklarda kullanılmamalıdır.

Uyar.: Yüksek dozlarda kullanıldığında hipervitami­noza yolaçabilir. Başka vitamin içeren preparatlar ile birlikte kullanılmamalıdır.

Yan E.:Geneldeiyi tolere edilir. Duyarlı kişilerde aşırı duyarlık reaksi­yonları oluşabilir.

Doz Önerisi: 4 yaş ve üzerindeki çocuklar tarafından günde bir çiğnemetableti, tercihen sabahları alınmalıdır.

Megadyn Pronatal Film Tablet

Vitaminler: 4000 IU/1200 µg A vitamini (retinol),1.6 mg B1 vitamini (tiamin), 1.8 mg B2 vitamini(riboflavin), 2.6 mg B6 vitamini (piridoksin), 4 µg B12vitamini (siyanokobalamin), 100 mg C vitamini (askorbik asit), 500 IU D2vitamini (ergokalsiferol), 15.000 mg E vitamini (alfa tokoferil asetat), 0.2 mgd-biotin (H vitamini), 10 mg kalsiyum d-pantotenat, folik asit 0.8 mg, 19 mgnikotinamid. Mineraller: 125 mg kalsiyum, 60mg demir, 100 mg magnezyum, 125 mg fosfor. Oligo-elementler:1 mg bakır, 1 mg mangan, 7.5 mg çinko ile boyar madde olarak titan dioksit vesarı demir oksit içerir.

Ambalaj: 30 tablet.

End.:Gebelikve emzirme döneminde artan ge­reksinim ve yetersiz alım sonucunda ortayaçıkabilen genel vitamin ve mineral eksikliklerinin önlenmesi ve eksikliklerebağlı gelişecek istenmeyen etkilerin önlenmesinde.

Kontr.E.:A ve/veyaD hipervi­ta­minozu bulunan olgularda, böbrek fonksiyon bozukluğu olanhastalarda, demir birikiminin ya da demir kullanım bozukluğunun söz konusuolduğu kişilerde, hiperkalsemi ya da hiper­kal­siürili olgularda ve ilacıniçerdiği bileşenlerden bir ya da birkaçına karşı alerjisi olduğu bilinenkişilerde kullanılmamalıdır.

Uyar.: Yüksek dozlarda alındığında hipervitaminoza nedenolabileceği unutulmamalıdır.

Yan E.:Geneldeiyi tolere edilir. Nadiren kullanım sırasında kabızlık gibi gastrointestinalbozukluklar olabilir. Ancak bu yakınmalar genellikle tedavinin kesil­me­sinigerektirmez.

Etkileş.:Birbirlerininemilimlerini bozabileceklerinden, demir içeren preparatlar, tetrasiklinler ileaynı zamanda kullanılmamalıdır. Eğer aynı zamanda kulla­nılmaları gerekiyorsa,her iki ilacın alınması sıra­sında yaklaşık iki saatlik bir zaman farkıolmalıdır.

Doz Önerisi: Yetişkinler tarafından günde bir tablet kahvaltı ilebirlikte alınma­lıdır. Sabahları aşırı bulantı ve kusması olan gebelerde öğleyemeği ya da gerekirse akşam yemeği sırasında alınması önerilir.

Megadyn adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Cüzzam Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki