TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Met­sil Dam­la   Bi­lim

Si­me­ti­kon

Ambalaj: 66.6 mg/mLx30 mL’lik ambalaj.

Met­sil Süs­pan­si­yon

Si­me­ti­kon

Ambalaj: 40mg/5 mLx150 mL’lik şişe.

Met­sil Fort Tab­let

Si­me­ti­kon

Ambalaj: 80 mgx50 tablet.

End.:Sin­di­rimka­na­lın­da aşı­rı ga­zın ya­rat­tı­ğı ağ­rı du­rum­la­rı­nı din­dir­mek içinkul­la­nı­lır. Gaz tu­tul­ma­sı­nın so­run ya­ra­ta­bi­le­ce­ği du­rum­lar­da,ör­ne­ğin ha­va yu­tul­ma­sı, fonk­si­yo­nel dis­pep­si, pos­to­pe­ra­tif gazger­gin­li­ği, pep­tik ül­ser, spas­tik ya da ir­ri­tabl ko­lon, di­ver­ti­kü­lit,post­ko­le­sis­tek­to­mi send­ro­mu, kro­nik ko­le­sis­tit, ka­rın içi rönt­gençe­ki­mle­rin­de (saf­ra ke­se­si, ba­ğır­sak, böb­rek gi­bi) mi­de ba­ğır­sakka­na­lın­da­ki gaz bi­ri­kim­le­ri­ni gi­de­re­rek yar­dım­cı te­da­vi aja­nıola­rak kul­la­nı­lır.

Doz Önerisi:MetsilDamla: Ye­ni­do­ğan süt ço­cuk­la­rı­na (2 yaş al­tı) gün­de4 kez 8 dam­la (20 mg); 2 yaş üs­tün­de­ki ço­cuk­la­ra gün­de 4 kez 15 dam­la(40 mg), ye­mek­ler­den son­ra ve ya­tar­ken su ile ve­ya be­be­ğin her­han­gibir içe­ce­ği­ne ka­rış­tı­rı­la­rak ve­ri­le­bi­lir.Metsil Süspansiyon: 12 yaş üze­rin­de­ki­lerve eriş­kin­le­re gün­de 4 kez, ye­mek­ler­den son­ra ve ya­tar­ken 10 mL ve­ri­lir.Ge­rek­ti­ğin­de gün­de 50 mL ya da he­ki­min öne­ri­siy­le da­ha yük­sek mik­tar­la­raçı­kı­la­bi­lir. 2-12 yaş ara­sın­da­ki­le­re gün­de 3-4 kez 5 mL (40 mg); 2 ya­şınal­tın­da­ki ço­cuk­la­ra gün­de 3-4 kez 2.5 mL (20 mg) ve­ri­lir.Metsil Fort Tablet: Ye­mek­ler­denson­ra ve ya­tar­ken ol­mak üze­re gün­de 4 kez 80 mg ve­ri­lir. He­kim öne­ri­siol­mak­sı­zın kul­la­nı­lan gün­lük doz 500 mg’yi geç­me­me­li­dir.

Metsil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki