TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Miflonide İnhaler Kapsül   NovartisPharma

Budezonid

Ambalaj: 200µgx60 inhaler kapsül+1 inhaler :: 400 µgx60 inhaler kapsül+1 inhaler.

End.:Alt­ta ya­tanso­lu­num yol­la­rı enf­la­mas­yo­nu­nun kont­ro­lü için sü­rek te­da­vi­sin­deglu­ko­kor­ti­kos­te­ro­id­le­re ge­rek­si­nim gös­te­ren bron­şi­yal as­tım­lıhas­ta­lar­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Du­yar­lı ki­şi­ler­de ve aktif veyasessiz sey­re­den akciğer tüber­külozlu hastalarda kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Hastalara, inhale edilen budezonidtedavisinin pro­filaktik nite­liği ve semptomları olmadığında bile düzenliolarak almaları gerektiği anlatılmalıdır. Supleman sistemik kortikosteroidlerveya bude­­zonid ile tedavi birdenbire kesilmemelidir. Kesin gerekli olma­dık­çage­be­likte kullanıl­mama­lıdır. Budezonidin anne sütüne geçip geçme­diğibilinmemektedir.

Yan E.: Boğaz­da ha­fif bir ir­ri­tas­yon,ök­sü­rük ve ses kı­sık­lığı gö­rü­le­bi­lir. Oro­fa­renks­te kan­di­da en­fek­si­yo­nuge­li­şe­bi­lir. Çok sey­rek ola­rak ba­zı has­ta­lar­da lo­kal kor­ti­kos­te­ro­idte­da­vi­si­ne bağ­lı ola­rak de­ri re­ak­si­yon­la­rı (ür­ti­ker, kı­za­rık­lık,der­ma­tit gi­bi) gö­rü­le­bi­lir. Ço­cuk­lar­da si­nir­li­lik, aşı­rı ha­re­ket­li­lik,dep­res­yon ve dav­ra­nış bo­zuk­luk­la­rı gi­bi psi­ki­yat­rik be­lir­ti­lergöz­len­miş­tir.

Doz Önerisi: Doz kişiye göre, astımın kontrol edilmesi için gerekenen düşük düzey elde edilecek şekilde ayarlanmalıdır. Astımın kontrol edile­bil­mesiiçin bu­dezonid düzenli olarak her gün alınmalıdır. İlaç Aerolizer ile uygulan­ma­lıdır. Erişkinlerde: Normal sürek dozu günde iki kez200-400 µg'dir. Şiddetli astım nöbetleri sırasında, hasta oral kortikosteroidtedavisinden budesonid inha­lasyon tedavisine geçirilirken veya oral kor­tikosteroidtedavi dozu azal­tıl­dı­ğında, günlük doz 2-4 eşit bölümde azami 400-1600 µg'yeyükselti­le­bilir. Çocuklar: Normal sürek dozu gün­de iki kez 100-200 mikrogramdır.Azami günlük doz 800 µg'dir.

Miflonide adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki