TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Mi­yo­rel Tab­let     Sanofi-Aventis

Met­o­kar­ba­mol 375mg, pa­ra­se­ta­mol 300 mg

Ambalaj: 20 tablet.

End.:Trav­ma­tikek­lem ve kas ağ­rı­la­rı, bur­kul­ma, kı­rık gi­bi ne­den­le­re (özel­lik­lespor­tif ne­den­ler, iş ka­za­la­rı) mey­da­na ge­len ağ­rı­lı spazm­lar, lum­ba­go,mi­yal­ji art­ral­ji gi­bi anal­je­zik ve mi­yo­re­lak­san et­ki­nin ge­rek­liol­du­ğu du­rum­lar­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Bi­le­şi­mde­kimad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­si­ne aşı­rı du­yar­lı olan­lar­da, ge­be­lik­te,12 ya­şın­dan kü­çük­ler­de, epi­lep­si, Mi­yas­te­nia gra­vis’te kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer ve böb­rek fonk­si­yonye­ter­siz­lik­le­rin­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Uy­ku ha­li ve uyu­şuk­lukya­pa­bi­le­ce­ğin­den mo­tor­lu araç kul­la­nan­lar­la ça­lı­şan­lar uya­rıl­ma­lı­dır.Em­zi­ren an­ne­le­re ve­ril­me­me­li­dir.

Yan E.:Baş dön­me­si,ser­sem­lik ve sey­rek ola­rak bu­lan­tı ola­bi­lir. En­der ola­rak da uyu­şuk­luk,bu­la­nık gör­me, baş ağ­rı­sı, ateş, ür­ti­ker ve de­ri dö­kün­tü­sü, çok na­dirola­rak kan­lı ve­ya bu­la­nık id­rar, he­ma­to­lo­jik bo­zuk­luk­largörülebilir.

Etkileş.: Al­kol ve özel­lik­le yük­sek doz­lar­dabar­bi­tü­rat­lar, an­ti­kon­vül­zan­lar, an­ti­ko­agü­lan­lar, as­pi­rin ve di­ğersa­li­si­lat­lar ve nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­var anal­je­zik­ler, anes­te­zik­ler,sant­ral si­nir sis­te­mi dep­re­sör­le­ri, MAO in­hi­bi­tör­le­ri, nar­ko­tikanal­je­zik­lerlebirlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­la­ra ve eriş­kin­le­re gün­de3-4 kez 2 tab­let ve­ri­lir. Yaş­lı has­ta­lar­da eriş­kin do­zu­nun ya­rı­sı öne­ri­lir.

Miyorel adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki