TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Mo­ver­din Tab­let   Ko­çak

Se­le­gi­lin HCl

Ambalaj: 5mgx30 ve 100 tablet.

End.:Uzun sü­rele­vo­do­pa kul­lan­dık­tan son­ra de­kar­bok­si­laz in­hi­bi­tör­le­ri­nin yar­dı­mıol­mak­sı­zın, ar­tık le­vo­do­pa te­da­vi­si­ne ye­ter­li ya­nıt ver­me­yen(ya­ni sa­bah aki­ne­zi­le­ri ve ha­fif on-off semp­tom­la­rı gös­te­ren) idi­yo­pa­tikmor­bus Par­kin­son has­ta­la­rın­da, le­vo­do­pa ile kom­bi­ne te­da­vide en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Hi­per­tan­si­yon,glo­kom, id­rar re­tan­si­yo­nu ile bir­lik­te yü­rü­yen pros­tat ade­nom­lar,ağır kar­di­yak ritm bo­zuk­lu­ğu, ağır an­ji­na pek­to­ris, ile­r­le­miş bu­na­mahal­le­ri, mi­de ve du­o­de­num ül­se­rle­ri an­ti­dep­re­sif­ler­le te­da­visı­ra­sın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Do­pa te­ra­pi­sin­de, özel­lik­leöz­geç­miş­le­rin­de ve­ya ha­len kar­di­yo­vas­kü­ler yet­mez­lik, psi­şik so­run­lar,gast­rik ya da du­ode­nal ül­se­ri olan ri­zi­ko­lu has­ta­lar göz al­tın­da tu­tul­ma­lı­dır.Ter­ci­hen ge­be­lik sı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Bu­lan­tı,na­di­ren kus­ma, ağız ku­ru­lu­ğu, or­tos­ta­tik hi­po­tan­si­yon, is­tis­naiola­rak ritm bo­zuk­luk­la­rı, uy­ku­suz­luk, aji­tas­yon, ank­si­ye­te, na­di­renha­lu­si­nas­yon, zi­hin bu­lan­ma­sı gi­bi psi­ko­tik epi­zod­lar, de­vam­lıve­ya yo­ğun dis­ki­ne­zi, na­di­ren spas­tik tip­te anor­mal ha­re­ket­ler gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Le­vo­do­paile et­ki­le­şi­mi özel bir du­rum­dur. Si­ner­jik et­ki bek­len­di­ğin­denilaç iz­len­me­li­dir. Se­le­gi­lin ge­nel­lik­le le­vo­do­pa do­zu­nu %30 ora­nın­daazal­tır ve bu­na bağ­lı ola­rak da is­ten­me­yen et­ki­ler en az dü­ze­yeiner.

Doz Önerisi: Sa­bah­la­rı kah­val­tı­dan son­ra 2 tab­let ve­ya kah­val­tı­danson­ra 1 tab­let ve öğ­le ye­me­ğin­den son­ra 1 tab­let alı­nır. Uy­gu­la­mada­ima le­vo­do­pa ile kom­bi­ne edil­me­li­dir. Le­vo­do­pa do­zu kom­bi­ne te­da­visı­ra­sın­da 3-4 gün­lük ara­lar­la %10’luk por­si­yon­lar ha­lin­de %30’u ka­dardü­şü­rü­le­bi­lir. Tab­let­ler çi­ğnen­me­den bir mik­tar sı­vı ile yu­tu­la­rakalı­nır. Gün­lük mak­si­mum doz 10 mg’dir.

Moverdin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki