TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Mayıs 2023, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Mu­ko­liz KapsülTerra

Kar­bo­sis­te­in

Ambalaj: 250 mgx50 kapsül :: 375 mgx45 kapsül.

Eşdeğeri:Mu­ko­tikTab­let: 250 mgx50 tab­let (Ko­çak).

End.:Aşı­rı vevis­koz mu­kus­la ka­rak­te­ri­ze ola­bi­len akut ve kro­nik bron­şit, am­fi­zem,tra­ke­ob­ron­şit, bron­şek­ta­zi, ak­ci­ğer tü­ber­kü­lö­zü, pnö­mo­ni ve bron­kop­nö­mo­ni,en­fek­si­yöz has­ta­lık­la­rı­na (grip, kı­za­mık vb.) bağ­lı ak­ci­ğer komp­li­kas­yon­la­rıgi­bi so­lu­num sis­te­mi has­ta­lık­la­rın­da en­di­ke­dir. Ay­rı­ca otit, si­nü­zit,la­ren­jit, fa­ren­jit ve ri­no­fa­ren­jit gi­bi KBB has­ta­lık­la­rı ve bualan­da­ki cer­ra­hi gi­ri­şim­ler­den ön­ce, bron­şi­yal ka­te­te­ri­zas­yon,bron­kos­pi­ro­met­ri, bron­kog­ra­fi, bron­kos­ko­pi gi­bi mu­aye­ne­ler­denön­ce so­lu­num sis­te­mi­nin pa­to­lo­jik mu­kus­tan arın­dı­rıl­ma­sın­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Mi­de vedu­ode­num ül­ser­le­rin­de, kar­bo­sis­te­ine kar­şı aşı­rı du­yar­lı ki­şi­ler­deve ge­be­li­ğin ilk üç ayın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı, mi­de ül­se­ri olan­lar­dadik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Uyar.: As­tım­li ki­şi­ler­de kul­la­nıl­dı­ğı za­man, bronşspaz­mın­da art­ma gö­rü­lür­se, ila­cın uy­gu­la­ma­sı­na he­men son ve­ril­me­li­dir.

Yan E.:Yük­sekdoz­da gö­rü­le­bi­len bu­lan­tı, baş ağ­rı­sı, bu­run ka­na­ma­sı, mi­de ra­hat­sız­lık­la­rı,di­ya­re, gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma­lar ve de­ri re­ak­si­yon­la­rı gi­biyan et­ki­ler, do­zun azal­tıl­ma­sı ya da te­da­vi­nin dur­du­rul­ma­sıy­lakay­bo­lur.

Etkileş.: Folkodin ile geçimsizdir. Opi­at türevi bu bileşiklerle ­bir­lik­tekul­la­nıl­ma­sı öne­ril­me­z.

Doz Önerisi: Aşı­rı ve yo­ğun mu­kus gö­rü­len du­rum­lar­da baş­lan­gıç­tagün­de 3 kez 750 mg doz­da ve­ri­lir. Da­ha son­ra te­da­vi­ye gün­de 3 kez 250-375 mg ile de­vamedi­lir. 6-12 yaş­la­rın­da­ki ço­cuk­la­ra gün­de 3 kez 250-375 mg ve­ri­lir.

Mukoliz adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki