TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Musco­flex Am­pulBilim

Ti­yo­kol­şi­ko­sid

Ambalaj: 4mg/2 mLx6 ampul.

Eşdeğeri: MuscoRilAmpul: 4 mg/2 mLx6 ampul (Sanofi-Aventis).

Musco­flex Kap­sül

Ti­yo­kol­şi­ko­sid

Ambalaj: 4mgx20 kapsül.

Eşdeğeri: MuscoRilKapsül: 4 mgx20 kapsül (Sanofi-Aventis).

Musco­flex Krem

Ti­yo­kol­şi­ko­sid‰25

Ambalaj: 30g’lik tüp­.

Eşdeğeri: MuscoRilMerhem: %0.25x30 g (Sanofi-Aventis).

End.:Tor­ti­ko­lis,dor­sal­ji, lum­bal­ji gi­bi de­je­ne­ra­tif ver­teb­ra has­ta­lık­la­rı ve ver­teb­ra­nınsta­tik pa­to­lo­ji­le­ri, spas­ti­si­te­nin eş­lik et­ti­ği trav­ma­to­lo­jikve nö­ro­lo­jik kö­ken­li bo­zuk­luk­lar ve re­ha­bi­li­tas­yon sı­ra­sın­da­kiağ­rı­lı kas spazm­la­rı­nın semp­to­ma­tik te­da­vi­si ama­cıy­la kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Ti­yo­kol­şi­ko­si­de aşı­rı du­yar­lı­ğıolan­lar­da, kas hi­po­to­ni­sin­de, gev­şek pa­ra­li­zi­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Em­zi­ren ka­dın­lar­da ila­cın has­taüze­rin­de­ki öne­mi dik­ka­te alı­na­rak ya ilaç ya da em­zir­me ke­sil­me­li­dir.

Yan E.: IM uy­gu­la­ma son­ra­sın­da na­dirola­rak tan­si­yon düş­me­si, ge­çi­ci bi­linç bu­la­nık­lı­ğı ve­ya ek­si­tas­yonbil­di­ril­miş­tir. Ti­yo­kol­şi­ko­si­de aşı­rı du­yar­lı­ğa bağ­lı ola­rak de­ribe­lir­ti­le­ri or­ta­ya çı­ka­bi­lir. Oral yol­dan alın­dı­ğın­da na­di­rensin­di­rim ya­kın­ma­la­rı­na (gast­ral­ji, is­hal) yol aça­bi­lir.

Etkileş.: Ben­zer et­ki­de­ki di­ğer ilaç­lar­labir­lik­te kul­la­nıld­ığın­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Muscoflex Ampul: Gün­de 2 kez 1 am­pul IM uy­gu­la­nır. Şid­det­li kaskram­p­la­rın­da gün­de 2 kez uy­gu­la­nan 1 am­pul (4 mg) ile baş­la­nır. Öne­ri­len te­da­vi sü­re­si 3-5 gün­dür.Ge­re­kir­se te­da­vi 5-7 gün, oral ola­rak gün­de 2 kap­sül (8 mg) ile sür­dü­rü­lür.MuscoflexKapsül: Gün­de 2kez 2 kap­sül (8 mg) uy­gu­la­nır. Te­da­vi sü­re­si 5-7 gün­dür. Kap­sül­lertok kar­nı­na alın­ma­lı­dır.Muscoflex Merhem: Gün­de 2-3 kez uy­gu­la­nır.

Muscoflex adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki