TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  27 Şubat 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Nature Made Oyster Shell Calcium Film Tablet Abdi İbrahim

Kal­si­yum 500 mg, Dvi­ta­mi­ni 200 IU

Ambalaj: 30 tab­let­.

End.:Vücudungünlük kalsiyum ve D vitamini gereksinimini karşılamak üzere beslenmeyeyardımcı olarak kullanılır.

Kontr.E.: Bileşim­de­ki mad­de­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğıolan has­ta­lar­da, hi­per­kal­se­mi, hi­per­kal­si­üri ve­ya böb­rek ta­şıolan ve oluş­ma ris­ki bu­lu­nan has­ta­lar ile sar­ko­ido­zis­li has­ta­lar­da,ağır re­nal yet­mez­li­ği olan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir. D vi­ta­mi­ni tok­si­si­te­si olanhas­ta­lar­da da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Sar­ko­ido­zis, re­nal ve kar­di­yakra­hat­sız­lı­ğı olan ve kar­di­yak gli­ko­zit alan has­ta­lar­da dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı­dır. Üri­ner taş olu­şu­mu­na eğilimli has­ta­la­rın bol mik­tar­dası­vı al­ma­la­rı öne­ri­lir. Kal­si­yum te­da­vi­si sı­ra­sın­da he­kim ta­ra­fın­danöne­ril­me­di­ği tak­dir­de yük­sek doz D vi­ta­mi­ni alın­ma­sın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Kal­si­yum tuz­la­rı­nın oral ola­rakalın­ma­sı gast­ro­in­tes­ti­nal ir­ri­tas­yo­na ve kons­ti­pas­yo­na ne­denola­bi­lir.

Etkileş.: Mag­nez­yum içe­ren an­ti­asit­lerile D vi­ta­mi­ni be­ra­ber kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ko­les­ti­ra­min D vi­ta­mi­ninemilimini azalt­mak­tır. Di­gi­ta­lis alan has­ta­lar­da D vi­ta­mi­ni dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı­dır. D vi­ta­mi­ni alan has­ta­lar­da uzun sü­re an­ti­kon­vül­san­la­rınkul­la­nı­mı os­te­oma­la­si­ya ve ra­şi­tizm­li­le­rin in­si­dan­sın­da ar­tışmey­da­na ge­tir­mek­te­dir. Kal­si­yum, oral tet­ra­sik­lin­le­rin ve flo­rür­lüpre­pa­rat­la­rın emilimini azal­ta­bi­lir. Kar­di­yak gli­ko­zit­le­ri ileberaber ve­ril­di­ğin­de arit­mi mey­da­na ge­le­bil­mek­te­dir. Ti­azid di­üre­tik­le­rikal­si­yu­mun re­nal emilimini art­tı­ra­bi­lir­ler, böy­le­ce hi­per­kal­se­mi­yeyol açar­lar. Kor­ti­kos­te­ro­id­ler D vi­ta­mi­ni et­ki­le­ri­ni azal­tır.

Doz Önerisi: Gün­de 2 tab­le­tin ye­mek­le bir­lik­te alın­ma­sı öne­ri­lir.

NatureMadeOyster adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki