TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  30 Mayıs 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ne­tu­ro­ne Gra­nülLi­ba

Met­e­na­mi­n

Ambalaj: Şi­şe (500 mg/öl­çek): 70 g’lik cam şi­şe :: Po­şet: 500 mgx15 po­şet­.

End.:Uzun sü­re­lite­da­vi ge­rek­ti­ren pye­lo­nef­rit, sis­tit, pye­lit ve di­ğer kro­nik üri­nersis­tem en­fek­si­yon­la­rıy­la be­ra­ber olu­şan bak­te­ri­üri­nin sup­res­yo­nun­dave­ya te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır. Akut üri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rın­datek ba­şı­na uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Nö­ro­lo­jik bo­zuk­luk­lar­la bir­lik­tegö­rü­len re­zi­dü­el id­ra­rın en­fek­te ol­du­ğu du­rum­lar­da da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Sis­te­mikbe­lir­ti­ler ve­ren pa­ran­ki­mal tu­tu­lum­lu id­rar yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rın­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ağır ka­ra­ci­ğer ve böb­rek yet­mez­lik­le­ri ile du­yar­lı­ğıol­du­ğu bi­li­nen ol­gu­lar­da kont­re­ndi­ke­dir.

Uyar.: Üre­az po­zi­tif bak­te­ri­le­rin en­fek­si­yon­la­rın­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de ve em­zi­ren­ler­de an­cak he­kim öne­ri­siy­lekul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Bu­lan­tı,sto­ma­tit, ano­rek­si, kus­ma, ab­do­mi­nal kramp, di­ya­re, baş dön­me­si, al­ler­jikcilt dö­kün­tü­le­ri, yay­gın ödem, baş ağ­rı­sı, tin­ni­tus ve kas kramp­la­rıoluş­tu­ra­bi­lir. Yük­sek doz­lar­da me­sa­ne ir­ri­tas­yo­nu, ağ­rı­lı ve sıkid­rar yap­ma, pro­te­inü­ri ve he­ma­tü­ri gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:İd­rarpH’sı­nı yük­sel­ten ilaç­lar­la (sod­yum bi­kar­bo­nat, ase­ta­zo­la­mid gi­bi)ve yi­ye­cek­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Sül­fo­na­mid­ler­lebir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Tiyazit di­üre­tik­ler­le ve kar­bo­nik an­hid­razin­hi­bi­tör­le­riy­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: E­riş­kin­ler­de, ye­mek­ler­den son­ra ve ya­tar­kengün­de 4 kez 1 ve­ya 2 öl­çek/po­şet gra­nül bir bar­da­ğa ko­nur, ü­ze­ri­nesu ek­le­ne­rek i­çi­lir. 6-12 yaş gru­bu ço­cuk­lar­da gün­de 4 kez 1 öl­çek/po­şet(500 mg), 6 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da i­se 50 mg/kg/gün do­zu 3’e bö­lü­ne­rekve­ri­lir.

Neturone adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki