TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

No­ot­ro­pil Am­pul IM/IV     UCB

Pi­ra­se­tam

Ambalaj: 1g/5 mLx12 ampul.

No­ot­ro­pil FilmTab­let

Pi­ra­se­tam

Ambalaj: 800 mgx30 film tablet.

Eşdeğeri:NörotropFilm Tablet: 800mgx30 tablet (İlsan).

No­ot­ro­pil Şu­rup

Pi­ra­se­tam

Ambalaj: 200 mg/mLx200 mL’lik şişe.

End.:YaşlılardaAlzheimer hastalığı dışındaki hafıza, dikkat, konsantrasyon azalması gibipsiko-organik kognitif bozuklukların tedavisi; vazomotor veya ruhsal kaynaklıbaş dönmeleri dışında vertigo ve denge bozuklukları; kortikal kaynaklımiyoklonus tedavisi ile çocuklarda logopedikler gibi uygun önlemlerle kombineolarak disleksi tedavisinde endikedir.

Kontr.E.:Ağır böb­rekye­ter­siz­lik­le­rin­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Diy­aliz uy­gu­lan­ma­yan has­ta­lar­dayük­sek doz­la­rın kı­sa ara­lık­lar­la kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.

Uyar.: Trombosit agregasyonu üzerindeki etkisi nedeniyle,hemostaz, büyük cerrahi girişim ya da şiddetli hemoraji gibi altta yatanbozukluğu olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Pirasetam böb­rekler yoluylavücuttan atıldığından, böbrek yetmezliği olgularında dikkatli olunmalıdır.Kesin gerekme­dik­çe, gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Emzirme sırasındakullanımından kaçınılmalı ya da tedavi uygulanırken emzirmeye ara verilmelidir.Motorlu taşıt ve dikkat gerektiren araç kullanımı üzerinde bir etki gös­ter­mesiolasıdır ve dik­kate alınmalıdır.

Yan E.:Te­da­vi­ninba­şın­da aji­tas­yon gö­rü­le­bi­lir. Baş dön­me­si, baş ağ­rı­sı, ekst­ra­pi­ra­mi­dalsemp­tom­lar ve kon­vül­si­yon, uy­ku bo­zuk­luk­la­rı, si­nir­li­lik, ir­ri­ta­bi­li­te,tre­mor gi­bi nö­ro­lo­jik; mi­de ağ­rı­sı, bu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re, ka­bız­lıkve ano­rek­si gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal bo­zuk­luk; he­mog­lo­bin ve he­ma­tok­ritde­ğer­le­rin­de azal­ma gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Sa­de­ce 1 ol­gu­da pi­ra­se­tam ve ti­ro­id ekst­re­le­ri(T3-T4) bir­lik­te ve­ri­ldi­ğin­de kon­füz­yon, ir­ri­ta­bi­li­teve uy­ku bo­zuk­lu­ğu gö­rül­dü­ğü bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi: Akut ol­gu­lar­da IV form, sü­rek te­da­vi­sin­de ve kro­nikpa­to­lo­ji­ler­de oral yol se­çil­me­li­dir. Yük­sek doz­lu pa­ren­te­ral kul­la­nım­daet­ki bir­kaç gün için­de gö­rü­lür; kro­nik te­da­vi­ler­de ise op­ti­mal et­ki­ye6-12 haf­ta­da ula­şı­lır. Gün­lük uy­gu­la­ma 3 eşit doz ha­lin­de ya­pıl­ma­lı­dır.Psi­ko-or­ga­nik send­rom­lar­da 4.8 g/gün do­zun­da baş­la­nır ve 2.4 g/gün do­zuy­lade­vam edi­lir. Vertigoda 2.4-4.8 g/gün, öğrenme güçlüğünde iki eşit dozabölünerek 3.2 g/gün, kortikal kaynaklı miyoklonusta 7.2 g/gün önerilir.

Nootropil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki