TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Nor­pa­ce Kap­sül    aris

Di­zo­pi­ra­mid fos­fat

Ambalaj: 100 mgx25 kapsül.

End.:Uni­fo­kalve mul­ti­fo­kal pre­ma­tür vent­ri­kü­ler kont­rak­si­yon­lar, pre­ma­tür ar­te­ri­yelkont­rak­si­yon­lar, pa­rok­sis­mal ar­te­ri­yel ve vent­ri­kü­ler ta­şi­kar­di,pri­mer kar­di­yak arit­mi ve da­ha ön­ce ge­çi­ril­miş mi­yo­kard en­fark­tü­süy­leil­gi­li arit­mi­ler gi­bi ar­te­ri­yel ve vent­ri­kü­ler arit­mi­ler­de en­di­ke­dir.Ay­rı­ca kon­jes­tif kalp yet­mez­liği ye­te­rin­ce kont­rol al­tı­na alın­dığın­dadi­ji­tal alan has­ta­lar­da da kul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.:Da­ha ön­ce­denmev­cut AV blok, şok, glo­kom, id­rar re­tan­si­yo­nu ve pre­pa­ra­ta kar­şıaşı­rı du­yar­lık ha­lin­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.:Has­ta di­ji­ta­li­zeedil­me­den ve ye­te­rin­ce kom­pan­se ol­ma­dan kar­di­yo­mi­yo­pa­tiy­le bir­lik­tekon­jes­tif kalp yet­mez­liği olan­lar­da ve kalp yet­mez­liği iyi kom­pan­seedil­me­miş hiç­bir has­ta­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Re­nal fonk­si­yon bo­zuk­luğu, di­ji­talze­hir­len­me­si, pros­tat hi­pert­ro­fi­si ve ge­be­lik­te di­kkat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Ağız ku­ru­ma­sı,ka­bız­lık, gör­me­de bu­la­nık­lık, baş dön­me­si, id­rar yap­ma­ya baş­lar­kengüç­lük çek­me ve gast­ro­in­tes­ti­nal be­lir­ti­ler gi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.Te­da­vi sü­re­­sin­de 1, 2 ve 3. kalp blo­ku olu­şu­mun­da do­zaj azal­tıl­ma­lıve­ya ilaç bı­ra­kıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Baş­lan­gıç­ta gün­lük doz 6 sa­at­tebir uy­gu­la­nan 100-150 mg’dir. Da­ha son­ra te­da­vi­den alı­nan so­nu­ca gö­re gün­de800 mg’ye ka­dar çı­kan bir do­zaj uy­gu­la­nır.

Norpace adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki