TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Nöt­ras Tab­letLi­ba

Ase­til­sa­li­si­likasit

Ambalaj: 450 mgx20 tablet.

End.:İl­ti­ha­bidu­rum­lar­da, ör­ne­ğin akut ve kro­nik ro­ma­tiz­mal has­ta­lık­lar­da; ağ­rı­lar­da,ör­ne­ğin baş ve diş ağ­rı­sı, bel ağ­rı­sı (lum­ba­go), nev­ral­ji, si­ya­tik,mig­ren ve adet san­cı­la­rın­da; so­ğuk al­gın­lı­ğı, grip ve ha­fif en­fek­si­yon­lar­dagö­rü­len ağ­rı ve ateş du­rum­la­rın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Sa­li­si­lat­la­rave di­ğer nons­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­la­ra kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğıolan­lar­da, ka­na­ma eği­li­mi­nin art­tı­ğı pa­to­lo­jik du­rum­lar­da, ge­be­li­ğinson üç ayın­da, glu­koz-6-fos­fat de­hid­ro­ge­naz ek­sik­li­ğin­de, gast­ro­in­tes­ti­nalka­nal­da kro­nik ve ak­tif ül­se­ri olan­lar­da kul­la­nıl­ma­sı sa­kın­ca­lı­dır.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer ha­ra­bi­ye­ti olan­lar­da, ay­rı­ca cer­ra­higirişimde bulunulacak ki­şi­ler­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de kul­la­nımı öne­ril­mez.Emzi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Gast­ro­in­tes­ti­nalhe­mo­ra­ji, ül­se­ras­yon, tin­ni­tus, ver­ti­go, ge­çi­ci işit­me kay­bı, ka­na­maza­ma­nı­nın uza­ma­sı ve na­di­ren lö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni, plaz­made­mir kon­sant­ras­yo­nun­da düş­me gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:An­ti­ko­agü­lan­la­rınve oral hi­pog­li­se­mi­yan­la­rın et­ki­si­ni po­tan­si­ye­li­ze eder. Sa­li­si­lat­larkü­çük doz­lar­da pro­be­ne­sid ve sül­fin­pi­ra­zo­nun üri­ko­zü­rik et­ki­si­niazal­tır. Spi­ro­no­lak­ton­la olu­şan sod­yum it­ra­hı, sa­li­si­lat var­lı­ğın­daaza­la­bi­lir. Al­kol­le, kor­ti­kos­te­ro­id­ler­le bir­lik­te kul­la­nı­mıgast­ro­in­tes­ti­nal sis­tem­de ka­na­ma ola­sı­lı­ğı­nı ar­tı­rır. Pi­ra­zo­lontü­rev­le­riy­le bir­lik­te kul­la­nı­mı gast­ro­in­tes­ti­nal ül­se­ras­yonris­ki­ni ar­tı­rır. Üri­ner al­ka­li­leş­ti­ri­ci­ler, fe­no­bar­bi­tal ve prop­ra­no­lolase­til­sa­li­si­lik asi­din et­ki­si­ni azal­tır.

Doz Önerisi: Eriş­kin­ler­de gün­lük doz 3x1-3 tab­let ve ço­cuk­lar­da3x½-1 tab­let­tir. Akut ro­ma­tiz­ma te­da­vi­sin­de gün­de 12-16 tab­le­te ka­daruy­gu­la­na­bi­lir.

Notras adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki