TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  27 Şubat 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Oce­ral Krem   Roc­he

Ok­si­ko­na­zol

Ambalaj: 10 mg/gx10 g’lik tüp­.

O­ce­ral Sprey So­lüs­yon

Ok­si­ko­na­zol

Ambalaj: 10 mg/mLx20 mL’lik va­po­ri­za­tör­lü plas­tik şişe.

End.:Man­taren­fek­si­yon­la­rı­nın bu­lun­du­ğu ekst­re­mi­te­le­re (özel­lik­le par­makara­la­rı vb) vü­cut, ba­şın saç­lı de­ri­siy­le cilt kıv­rım­la­rı­na (ka­sık,diz ve kol içi, ka­rın, par­mak ara­la­rı vb) uy­gu­la­na­bi­lir.

Kontr.E.:Du­ya­rlıki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Göz­le­re ve mu­ko­za­la­ra değ­di­ril­me­me­li­dir.Di­ğer imi­da­zol tü­rev­le­rin­de ol­du­ğu gi­bi uzun sü­re kul­la­nım­da sis­te­miket­ki­ler or­ta­ya çı­ka­bi­lir. Du­yar­lı ki­şi­ler­de aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rıge­li­şe­bi­lir. Ge­be­ler­de ke­sin ge­rek­li gö­rü­lür­se kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Ba­zı na­dir ol­gu­lar­da ha­fif yan­mahis­si ve­ya be­lir­gin ka­şın­tı gi­bi de­ri re­ak­si­yon­la­rı gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi:Oceral Krem: Gün­de 1 kez ve ter­ci­hen ak­şam­la­rı has­ta böl­ge­yeha­ri­cen uy­gu­la­nır. Te­da­vi sü­re­si en az 3 haf­ta­dır. Nük­sü ön­le­mekiçin, lez­yon­la­rın iyi­leş­me­sin­den son­ra 1-2 haf­ta da­ha te­da­vi­ye de­vamedil­me­li­dir. Oceral Solüsyon: Etkilenen bölgeye tercihen akşamlarıolmak üzere parmak ara­larına ve saçlı deriye günde bir kez uygulanmalıdır. Tedavi süresi, kişinin durumunabağlıdır, ancak genelde 3 haftadan az olmamalıdır. Nüksü önlemek için Oceral ile tedavi­ye, lezyonların tamameniyileşmesinden sonra 1-2 hafta daha devam edilmelidir. Genital bölgedeki mantartedavisine, olası alkol iritasyonunu önlemek ama­cıyla, ürünün önce krem formuile başlanmalı ve solüsyon ile devam edilmeli­dir. Sprey solüsyonun genitalbölge uygulamalarında, uy­gu­lama yerinin ilaç püskürtüldükten sonra bir müddetaçık tutularak sprey içeriğindeki alkolün uçmasının beklenmesi önerilir.

Oceral adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki