TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ogast­ro Mik­ro­pel­letKap­sülAb­bott

Lan­sop­ra­zol

Ambalaj: 30mgx14 kapsül.

Eşdeğeri: Aprazol Mik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mgx14 kap­sül (Hüs­nü Ar­san); De­gast­rol Mik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mgx28 kap­sül (De­va);  Helicol Mik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mgx14 kapsül (Eczacıbaşı) ; Lan­sazol Mik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mgx14 kap­sül­ (İlsan);  Lan­sor Mik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mgx14 kapsül (Sa­no­vel);  Lanzedin Kapsül: 30 mgx14 kapsül (Biofarma); OpagisMik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mgx14 kap­sül (Mustafa Nevzat);  Vogast Enterik Mik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mgx14 kapsül (Fako); Zop­rolMik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mgx14 kapsül (Top­rak).

End.:Du­ode­nalül­ser, gast­rik ül­ser, ref­lü özo­fa­ji­tin kı­sa sü­re­li te­da­vi­sinde,Zol­lin­ger-El­li­son send­ro­mu da­hil pa­to­lo­jik hi­per­sek­res­yo­nun uzunsü­re­li te­da­vi­sin­de ve Helicobacter pylori enfeksiyonu ile seyreden duodenal ülser tedavisinde en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Lan­sop­ra­zo­lekar­şı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Et­ki ve em­ni­ye­ti be­lir­len­me­di­ğin­denge­be­ler­de, em­zi­ren­ler­de ve 18 ya­şın al­tın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.He­pa­tik yet­mez­liği olanlarda doz 30 mg’yi aş­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:En çokrasla­nan advers et­ki­ler di­ya­re, baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, bu­lan­tı vekons­ti­pas­yon­dur. Ab­do­mi­nal ağ­rı, baş ağ­rı­sı, flu send­ro­mu, ağ­rı,sırt ağ­rı­sı, gö­ğüs ağ­rı­sı ve en­fek­si­yon, di­ya­re, gast­ro­in­tes­ti­nalano­ma­li (po­lip), kus­ma, diş bozukluğu, bu­lan­tı, gast­ro­en­te­ri­tis, rek­talbo­zuk­luk, art­ral­ji gö­rül­müş­tür. Ana­fi­lak­si da­hil kı­za­rık­lık, prü­ritve aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı ra­por edil­miş­tir.

Etkileş.:Te­ofi­lin­lebir­lik­te kul­la­nı­mı te­ofi­lin dozunda ayar­la­ma gerektirebilir. Suk­ral­fat­tanen az ya­rım sa­at ön­ce kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ke­to­ko­na­zol, am­pi­si­lin es­ter­le­ri,de­mir tuz­la­rı, di­gok­sin gi­bi ilaç­la­rın emi­li­mi­ni et­ki­le­ye­bi­lir.

Doz Önerisi:Du­ode­nal ül­ser ve gast­rik ül­ser te­da­vi­sin­de ye­tiş­kin­ler için öne­ri­len oral doz4 haf­ta sü­rey­le gün­de 1 kez aç kar­nı­na 30 mg’dir. Gast­rik ül­ser te­da­vi­sin­dege­re­kir­se 2-4 haf­ta da­ha de­vam edi­le­bi­lir. Ref­lü özo­fa­jit (ero­zif)te­da­vi­sin­de ye­tiş­kin­ler için öne­ri­len oral doz 4-8 haf­ta sü­rey­le,gün­de 1 kez sa­bah­la­rı aç kar­nı­na 30 mg’dir. 8 haf­ta­lık te­da­vi­ye ya­nıtver­me­yen ref­lü özo­fa­jit­li has­ta­lar­da 8 haf­ta­lık ek bir te­da­vi da­hauy­gu­la­na­bi­lir. Hi­per­sek­res­yon du­rum­la­rı (Zol­lin­ger El­li­sonSend­ro­mun­da-ZES) öne­ri­len baş­lan­gıç oral do­zu 3-7 gün sü­rey­le sa­bah­la­rıaç kar­nı­na 60 mg’dir. Gün­lük 120 mg ve­ya da­ha faz­la (180 mg’ye ka­dar)lan­sop­ra­zol ge­rek­ti­ren has­ta­lar­da, doz eşit ola­rak gün­de 2 kez uy­gu­lan­ma­lı­dır.Du­ode­nalül­ser­le il­gi­li H. pylo­ri era­di­kas­yo­nun­da üç­lü te­da­vi re­iji­mi: Aç kar­nı­na(ye­mek­ten ya­rım sa­at ön­ce) 12 sa­at­te bir 30 mg, aç ve­ya tok kar­nı­na12 sa­at­te­bir 500 mg kla­rit­ro­mi­sin ve aç ve­ya tok kar­nı­na 12 asat­tebir 1 g amok­si­si­lin ile bir­lik­te 10 gün uy­gu­la­nır. Ül­se­rin iyi­leş­me­si­nita­mam­la­mak için da­ha faz­la asit sup­res­yo­nu ge­re­ke­bi­lir. İki­li te­da­vire­ji­mi: Aç kar­nı­na (ye­mek­ten ya­rım sa­at ön­ce) 12 sa­at­te bir 30 mg,aç ve­ya tok kar­nı­na 12 sa­at­te­bir 500 mg kla­rit­ro­mi­sin ile bir­lik­te14 gün uy­gu­la­nır. Ül­se­rin iyi­leş­me­si­ni ta­mam­la­mak için da­ha faz­laasit sup­res­yo­nu ge­re­ke­bi­lir.

Ogastro adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki