TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Ağustos 2020, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
-->
:: Vademecum

Ok­si­as­ka­ril Şu­rupAro­ma

Pi­pe­ra­zi­n he­ksa­hid­rat

Ambalaj: 600 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

End.:As­ca­rislumb­ri­co­ides (so­lu­can) ve En­te­ro­bi­us ver­mi­cu­la­ris (kıl­kur­du) te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Pi­pe­ra­zinve tuz­la­rı­na ka­rşı du­yar­lı olan kim­se­ler­de, böb­rek, ka­ra­ciğ­er yet­mez­lik­le­rin­de(ye­ni ge­çi­ril­miş sa­rı­lık da­hil), nö­ro­lo­jik ha­sar­lar­da, epi­lep­si­dekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Eğer önem­li bir SSS ve gast­ro­in­tes­ti­nal sis­temve hi­per­sen­si­ti­vi­te re­ak­si­yon­u gö­rü­lür­se kul­la­nı­ma­ de­vam edil­me­me­li­dir.

Uyar.: Kıl­kur­du (ok­si­yür) te­da­vi­sin­denson­ra ge­rek bü­yük­ler­de ve ge­rek­se ço­cuk­lar­da oto­en­fek­si­yon ola­bi­le­ce­ğin­denilk te­da­vi­den 2 haf­ta son­ra ay­nı te­da­vi bir kez da­ha tek­rar­lan­ma­lı­dır.Ay­nı ev­de­ki şa­hıs­la­rın bi­rin­de kıl­kur­du gö­rü­lür­se, ev­de­kiherkesin ay­nı te­da­vi­ye ta­bi tu­tul­ma­la­rı ge­re­kir.

Yan E.:Na­di­renbu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re, ür­ti­ker, baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, ku­lak çın­la­ma­sıgi­bi be­lir­ti­ler olu­şabilir. Na­di­ren he­mo­li­tik ane­mi gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Pi­ran­telve klorp­ro­ma­zin­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: ½-1 ya­şın­da­ki ço­cuk­la­ra gün­de 1 öl­çek (5 mL);2-3 ya­şın­da­ki ço­cuk­la­ra 2 öl­çek (10 mL); 4-6 ya­şın­da­ki ço­cuk­la­ragün­de 1 çor­ba ka­şı­ğı (15 mL); 7 ya­şın­da­ki ço­cuk­la­ra ve da­ha bü­yük­le­regün­de 2 çor­ba ka­şı­ğı (30 mL) ye­mek­ler­den son­ra alı­nır. Te­da­vi­ye 4 gün de­vam edi­lir. As­ka­ri­asis­te bir kür ye­ter, ge­re­kir­se1-2 gün son­ra bir kür da­ha ya­pı­lır. Oxi­yu­ri­asis­de kal­mış yu­mur­ta­lar­danolu­şan ola­sı pa­ra­zit­le­ri öl­dür­mek için 2-4 haf­ta son­ra bir em­ni­yetkü­rü da­ha öne­ri­lir.Bu Alana Reklam verin!

Bu alana reklam verin, karlı çıkın,Hemde aylık sadece 75 YTL ye
www.turkmedikal.net/reklam/
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki