TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Or­ga­met­ril Tab­let   Or­ga­non

Li­nest­re­nol

Ambalaj: 5 mgx30 tab­let­.

End.:Po­li­me­no­re,me­no­ra­ji ve met­ro­ra­ji, bel­li pri­mer ve se­kon­der ame­no­re ol­gu­la­rıve oli­go­me­no­re, pre­menst­rü­el send­rom, en­do­met­ri­ozis, bel­li en­do­met­ri­umkar­si­no­mu ol­gu­la­rı, se­lim me­me has­ta­lık­la­rı, menst­rü­as­yon ve ovü­las­yonsup­res­yo­nu, ovü­las­yon san­cı­sı ve dis­me­no­re ve menst­rü­as­yo­nun ge­cik­ti­ril­me­sin­deen­di­ke­dir. En­do­met­ri­alhi­perp­la­zi­yi ön­le­mek için pe­ri ve post­me­no­poz­da est­ro­jen te­da­vi­si­neek ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Ge­be­likve­ya ge­be­lik şüp­he­si, ko­les­ta­tik sa­rı­lık ve­ya sa­rı­lık gi­bi ağırka­ra­ci­ğer has­ta­lık­la­rı, he­pa­tik hüc­re tü­mör­le­ri, Ro­tor send­ro­muve Du­bin John­son send­ro­mu, ne­de­ni teş­his edil­me­miş va­ji­nal ka­na­ma,seks ste­ro­id­le­ri ta­ra­fın­dan et­ki­le­nen na­dir gö­rü­len du­rum­lar ve­yaöz­geç­miş­te bun­la­rın var­lı­ğı, örneğin her­pes ges­ta­ti­ones, ge­be­liksa­rı­lı­ğı, otosk­le­roz, cid­di ka­şın­tı ve­ya por­fi­ria (bu du­rum­lar ilkkez olu­şa­bi­lir, ge­be­lik sı­ra­sın­da ve­ya seks ste­ro­id­le­ri kul­la­nı­mı­nabağ­lı ola­rak ağır­la­şa­bi­lir) du­ru­mun­da kont­ren­di­ke­dir. Ge­be­lik sı­ra­sın­da kont­ren­di­ke­dir.Em­zi­ren ka­dın­lar­da kul­la­nıl­dı­ğın­da, ila­cın be­lir­gin za­rar oluş­tur­ma­sıhak­kın­da ye­ter­li bil­gi yok­tur.

Uyar.: Klo­az­ma­ya eği­lim­li ka­dın­la­rınbu ila­cı kul­la­nır­ken do­ğal ve­ya ya­pay gü­neş ışı­ğı­na ma­ruz kal­ma­la­rıbu du­ru­mu baş­la­ta­bi­lir ve­ya şid­det­len­di­re­bi­lir. Li­nest­re­nol te­da­vi­si sı­ra­sın­daLDL-ko­les­te­rol­de art­ma, HDL ko­les­te­rol­de ise azal­ma gö­rü­le­bi­lir.

Yan E.:Te­da­vi sı­ra­sın­dailk 2 ay için­de ara ka­na­ma ve le­ke­len­me sık­lık­la gö­rü­lür, za­man için­debu oran dü­şer. Sik­lik te­da­vi sü­reç­le­rin­de ara ka­na­ma ve le­ke­len­mesey­rek ola­rak gö­rü­lür. Li­bi­do­da de­ği­şik­lik, bu­lan­tı ve di­ğer gast­ro­in­tes­ti­nalbo­zuk­luk­lar, ki­lo ar­tı­şı gi­bi yan et­ki­ler de sık­lık­la gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Ak­tif kö­mür,bar­bi­tü­rat­lar, hi­dan­to­in tü­rev­le­ri ve ri­fam­pi­sin li­nest­re­no­lünet­ki­si­ni azal­ta­bi­lir. Li­nest­re­nol ba­zı b-ad­re­ner­jik blo­ker­le­rin ve sik­los­po­ri­ninet­ki­si­ni ar­tı­rır­ken in­sü­li­nin et­ki­si­ni azal­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Oli­go, hi­po ve dis­me­no­re­de sik­lu­sun 16.-25. gün­le­riara­sın­da her gün 1 tab­let; po­li­me­no­re­de sik­lu­sun 5.-25. gün­le­ri ara­sın­daher gün 1 tab­let (2-3 sik­lus bo­yun­ca); me­no­ra­ji ve met­ro­ra­ji­de 10gün bo­yun­ca her gün 2 tab­let ve da­ha son­ra du­ru­ma gö­re 3 sik­lus bo­yun­caher sik­lu­sun 16.-25. gün­le­ri ve­ya 10 gün son­ra 3 ay bo­yun­ca her gün 1tab­let; ovü­las­yon sup­res­yo­nu ve ka­na­ma­sın­da sik­lu­sun 5.-25. gün­le­rin­deher gün 1 tab­let; menst­rü­as­yon sup­res­yo­nu ve ge­cik­ti­ril­me­sin­de sik­lu­sun5. gü­nün­den iti­ba­ren gün­de 1 tab­let; fib­ro­kis­tik mas­to­pa­ti­de sik­lu­sun5.-25. gün­le­rin­de her gün 1 tab­let (3-4 ay); en­do­met­ri­o­zis­te gün­de 1tab­let (6 ay); en­do­met­ri­um kar­si­no­mun­da gün­de 6-10 tab­let ve ame­no­re­desik­lu­sun 16.-25. gün­le­rin­de her gün 1 tab­let kul­la­nı­lır.

Orgametril adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki