TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ot­ri­vi­ne SpreyNo­var­tis CH

Ksi­lo­me­ta­zo­li­nHCl

Ambalaj: 1 mg/mLx10 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:RinizolBurun Spreyi: 1mg/mLx10 mL (İlsan).

O­tri­vi­ne Pe­diy­at­rik Dam­la

Ksi­lo­me­ta­zo­li­nHCI

Ambalaj: 0.5 mg/mLx10 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:RinizolPediyatrik Damla: 0.5mg/mLx10 mL (İlsan).

Otri­vi­ne Pe­diy­at­rik Burun Spreyi

Ksi­lo­me­ta­zo­li­nHCI

Ambalaj: 0.5 mg/mLx10 mL’lik şişe.

O­tri­vi­ne Menthol Burun Spreyi

Ksi­lo­me­ta­zo­li­nHCl

Ambalaj: 1 mg/mLx10 mL’lik doz ayarlı polietilen şişe.

End.:Çe­şit­line­den­le­re bağ­lı so­ğuk al­gın­lı­ğın­da, pa­ra­na­zal si­nüs has­ta­lık­la­rın­dasek­res­yo­nun dre­na­jı­na yar­dım­cı ola­rak, or­ta ku­lak il­ti­ha­bın­da na­zo­fa­renksmu­ko­za­sı­nın de­kon­jes­yo­nu için yar­dım­cı te­da­vi ola­rak ve ri­nos­ko­pi­yiko­lay­laş­tır­mak için de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Post­transs­fe­no­idalhi­po­fi­zek­to­mi du­rum­la­rın­da (ve­ya du­ra ma­te­ri il­gi­len­di­rentrans­na­zal ve­ya tran­so­ral cer­ra­hi gi­ri­şim­den son­ra) ve ksi­lo­me­ta­zo­li­nekar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: 3 gün­den uzun sü­re kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ko­ro­ner ar­ter has­ta­lı­ğı, an­ji­na da­hil kalp has­ta­lık­la­rı, hi­per­tan­si­yon,di­abe­tes mel­li­tus, hi­per­ti­ro­idizm gi­bi has­ta­lık­la­rı olan ve daraçı­lı glo­ko­ma pre­dis­po­zan olan­lar­da ilaç ya­rar/risk ora­nı de­ğer­len­di­ri­le­rekuy­gu­lan­ma­lı­dır. Ge­be­lik sı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Bu­run vebo­ğaz­da yan­ma his­si, ir­ri­tas­yon, bu­lan­tı, baş ağ­rı­sı ve bu­run mu­ko­za­sın­daku­ru­luk ara sı­ra kar­şı­la­şı­lan yan et­ki­ler­dir. Çok nadir olaraksistemik allerjik reaksiyonlar veya geçici görme bozuklukları kayde­dilmiştir.

Etkileş.: Sistemik etkilerinin, trisiklik veyatetrasiklik antidepresanlarla birlikte kullanıldığında, özellikle doz aşımı sözkonusu olduğunda şiddetlenme olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Doz Önerisi:Otrivine Burun Spreyi: Yal­nız ye­tiş­kin­ler ve 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­­dakul­la­nı­la­bi­lir. Her bir bu­run de­li­ği­ne bi­rer kez püs­kür­tü­lür. Gün­de top­lam 4 uy­gu­la­ma ge­nel­lik­leye­ter­li­dir. Otrivine Pediyatrik Damla: Be­bek­ler­de ve 6 ya­şı­na ka­darolan ço­cuk­lar­da ge­nel­lik­le gün­de 1-2 kez, her bir bu­run de­li­ği­ne 1-2dam­la uy­gu­la­mak ye­ter­li­dir. Gün­de top­lam 3 ke­re­den faz­la uy­gu­la­maya­pıl­ma­ma­lı­dır. Otrivine Pediyatrik Burun Spreyi: Be­bek­ler ve 6 yaşına kadar olançocuklarda, her bir burun deli­ğine günde 1 ya da 2 kez (her 8-10 saatte bir) 1uygulama genellikle ye­ter­lidir. Günlük top­lam uygulama sayısı üçügeçmemelidir. Otrivine Menthol Burun Spre­yi: 12 yaşından büyüklerde veyetişkinlerde, günde 3-4 kez her bir burun deliğine 1 püskürtme önerilir.

Otrivine adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki