TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Mayıs 2023, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

PAS Tab­letKo­çak

p-Ami­no­sa­li­si­lik asit sod­yum

Ambalaj: 1 gx100 tab­let.

End.:Tü­ber­kü­lo­zunkı­sa ve uzun sü­re­li te­da­vi­sin­de, di­ğer an­ti­tü­ber­kü­lo­tik­ler­lebir­lik­te kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Sa­li­si­lat­la­radu­yar­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ami­no­sa­li­si­lat, böb­rek ve ka­ra­ci­ğerfonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu olan­lar­da ve gast­rik ül­se­ri bu­lu­nan has­ta­lar­daçok dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­lik dö­ne­min­de­ki gü­ve­nir­li­ğibi­lin­me­di­ğin­den özel­lik­le ilk üç ay­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Dü­şükmik­tar­lar­da sü­te geç­ti­ği bil­di­ril­miş­tir, bu özel­li­ği göz önü­nealın­ma­lı­dır.

Yan E.: Bu­lan­tı, kus­ma, ka­rın ağ­rı­sı,di­ya­re ve iş­tah­sız­lık gö­rü­le­bi­lir. Bu yan et­ki­ler ila­cın ye­mek­ler­lebir­lik­te alın­ma­sı ve ge­rek­ti­ğin­de an­ta­sit­ler­le ve­ril­me­si ilekont­rol edi­le­bi­lir. Bu­nun dı­şın­da ka­şın­tı, cilt dö­kün­tü­le­ri, ek­lemağ­rı­sı, eo­zi­no­fi­li gi­bi hi­per­sen­si­ti­vi­te re­ak­si­yon­la­rın da gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Pro­be­ne­si­d, ami­no­sa­li­si­la­tınse­rum kon­sant­ras­yo­nu­nu ar­tırır. Di­fen­hid­ra­min, ami­no­sa­li­si­la­tınemilimini boz­du­ğun­dan bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ami­no­sa­li­si­lat,di­gok­si­nin emilimini azal­ta­bi­lir. Te­da­vi sı­ra­sın­da kris­ta­lü­ri­yene­den ola­bi­le­ce­ğin­den, ami­no­sa­li­si­lat ile bir­lik­te amon­yum klo­rürkul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Eriş­kin­ler için gün­lük doz ki­log­ram ba­şı­na150-300 mg olup, gün­de or­ta­la­ma 10-15 adet PAS tab­le­te kar­şı­lık ge­lir. Ço­cuk­lariçin gün­lük doz ki­log­ram ba­şı­na 150-300 mg’dir. Gün­lük top­lam do­zun 2ve­ya 3 eşit do­za bö­lü­ne­rek ye­mek­ler­le bir­lik­te alın­ma­sı öne­ri­lir.

PAS adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki