TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  30 Mayıs 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pank­re­of­lat Dra­je   Dr.F.Frik

Pank­re­a­tin 170 mg,di­me­til­po­li­si­lok­san 80 mg

Ambalaj: 60 dra­je­.

Pank­re­of­lat Gra­nül

Pank­re­a­tin 172 mg,di­me­til­po­li­si­lok­san 80 mg/2 g

Ambalaj: 45 g’lik ambalaj.

End.:Pank­re­asye­ter­siz­li­ği, saf­ra ke­se­si, ka­ra­ci­ğer, mi­de ve ba­ğır­sak has­ta­lık­la­rı­nabağ­lı a­şı­rı gaz o­lu­şu­mu, a­me­li­yat son­ra­sı ve­ya ha­va yut­ma­ya bağ­lıgaz ya­kın­ma­la­rı ve Ro­em­held send­ro­mun­da en­di­ke­dir. Ka­rın i­çi or­gan­la­rı­nın rad­yo­lo­jiktet­kik­le­rin­den ön­ce gaz gi­de­ri­ci o­la­rak da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Pro­te­in­le­redu­yar­lı ki­şi­ler­de en­zim pro­te­in­le­ri­ne bağ­lı a­ler­ji­ler (ak­sır­ma,göz ya­şar­ma­sı ve­ya de­ri­de kı­zar­ma) ne­de­niy­le kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ge­be­ler­de ve em­zi­ren an­ne­ler­dekul­la­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ğin­de, sağ­la­ya­ca­ğı ya­rar/za­rar i­liş­ki­sigöz ö­nü­ne a­lı­na­rak kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Gast­ro­in­tes­ti­nalka­na­lın do­ğal ya­pı­sı­nı bo­za­bi­lir. Na­di­ren bu­lan­tı, kus­ma, a­şı­rıdu­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı (ak­sır­ma, lak­ri­mas­yon ve­ya de­ri dö­kün­tü­le­rigi­bi) ya­pa­bi­lir. Faz­la doz­la­rı di­ya­re, hi­pe­rü­ri­ko­zü­ri, hi­pe­rü­ri­se­miya­pa­bi­lir. A­ğız mu­ko­za ir­ri­tas­yo­nu ve sto­ma­tit o­luş­tu­ra­bi­lir.

Doz Önerisi:Pankreoflat Draje: Ye­mek­ler­de 1-2 dra­je çiğ­nen­me­den yu­tu­lur. Rönt­gençe­kim­le­rin­den ön­ce 2 gün, gün­de 3-4 kez 2 dra­je ve çe­kim gü­nü sa­bahaç o­la­rak 2 dra­je ve­ri­lir. Pankreoflat Granül: Ye­mek­ler­de 1-2 öl­çek su­da ka­rış­tı­rı­la­raki­çi­lir. Be­bek­ler ve kü­çük ço­cuk­la­ra ½-1 öl­çek gra­nül, so­ğuk ve­ya ı­lıksu­da e­ri­ti­le­rek ve­ri­lir. Rönt­gen çe­kim­le­rin­den ön­ce­ki i­ki güngün­de 3-4 kez 2 öl­çek ve çe­kim sa­ba­hı 2 öl­çek i­çi­lir.

Pankreoflat adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki