TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Mayıs 2023, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pa­pa­ve­rin HCl Am­pul   Biofarma

Pa­pa­ve­ri­n HCI

Ambalaj: 40 mg/2 mLx10 ve 100 am­pul :: 50 mg/2 mLx10 ve 100 am­pul :: 60 mg/2 mLx10 ve 100 ampul.

End.:Akut vas­kü­lertı­kan­ma­da (em­bo­li ve trom­boz), kol­la­te­ral sir­kü­las­yon­da­ki ref­leksva­zos­paz­mı çöz­me­de, akut va­zos­pas­tik has­ta­lık­lar­da (hi­per­tan­sifen­se­fa­lo­pa­ti, pre­ek­lamp­si, ge­be­lik tok­se­mi­si), Ray­na­ud has­ta­lı­ğın­da,Bu­er­ger has­ta­lı­ğın­da kul­la­nı­lır. Mi­de-ba­ğır­sak ka­na­lı, saf­ra, id­raryo­lu ve bronş spazm­la­rı­nı çöz­me­de kul­la­nı­lır. Bunların dışın­da, hekimtarafından seçilmiş olgularda refleks vazospazmı çöz­mek ve kollateralsirkülasyonu açmak için diğer tedavilere yardımcı terapötik ajan olarak kulla­nı­labilir.

Kontr.E.: Glo­kom­lu hastalarda ve at­ri­yo­vent­ri­kü­ler blok­taIV kul­la­nıl­ma­z. Ağır miyokard yetmez­liğinde kullanılmaz (yüksek dozlar tab­loyuağırlaş­tırır). Papaverine duyarlı kişilerde kullanılmaz.

Uyar.: Papaverinin sistemik dolaşımdaki vazodilatasyon etkisimyokarda veya beyne giden kanın daha da azalmasına neden olabilir (stealeffect). Sa­rı­lık,eo­zi­no­fi­li ve ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon test­le­rin­de de­ğiş­me­ler­le ka­rak­te­ri­zehe­pa­tik hi­per­sen­si­ti­vi­te re­ak­si­yon­la­rı bil­di­ril­miş­tir. Ke­singe­rek­me­dik­çe ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Cilt­te, özel­lik­le yüz­de kı­za­rık­lıkolu­şa­bi­lir. Ne­fes al­ma hız­la­nır, aşı­rı uy­ku ha­li, ter­le­me, ağız ku­ru­lu­ğu,ka­şın­tı, hi­po­tan­si­yon, baş dön­me­si, bu­lan­tı, iş­tah­sız­lık, ka­bız­lık,baş ağ­rı­sı gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Levodopanın etkisini azaltabilir. Ni­ko­­ti­ninterapötik etkisini antagonize eder.

Doz Önerisi: Vazospazm tedavisinde yardımcı terapötik ajan olarak IV,IM ve intraarteriyel olarak verilebilir. IV ve IM yolla olağan doz, büyükleriçin 30-120 mg arasında olup, gerektiğinde doz 3 saat aralarla tekrarlana­bilir.IV enjeksi­yonlar en az 1-2 dakikada yavaş olarak yapılmalıdır.Atriyoventriküler blok varsa, IV yol kullanılmamalıdır. İntraarteriyel enjeksi­yonlar,bu teknikte uzmanlaşmış hekimler tarafından yapılma­lıdır. Bu yolla verilecekolağan doz 40 mg olup, enjeksi­yon en az 1-2 dakika sürecek şekilde yavaşçayapılmalıdır. Pediyatrik hastalar için olağan doz, IM veya IV yolla veril­meküzere 1.5 mg/kg’dir. Bu doz gün­de en fazla total 4 doz olacak şekildetekrarlanabilir.

Papaverin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki