TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pa­ro­ma 50 Toz  Sa­no­vel

Pa­ra­se­ta­mol

Ambalaj:50 mgx20po­şet.

Pa­ro­ma 125 Toz

Pa­ra­se­ta­mol

Ambalaj: 125 mgx20 po­şet.

Pa­ro­ma 250 Toz

Pa­ra­se­ta­mol

Ambalaj: 250 mgx20 po­şet.

Pa­ro­ma 500 Toz

Pa­ra­se­ta­mol

Ambalaj: 500 mgx20 po­şet.

End.:Baş ağ­rı­sı,mig­ren, adet san­cı­la­rı, diş ağ­rı­sı, so­ğuk al­gın­lı­ğı ve gri­pal en­fek­si­yon­la­rabağ­lı ağ­rı, nev­ral­ji, nev­rit, si­ya­tik, lum­ba­go, kas ve ek­lem ağ­rı­la­rı,or­ta ku­lak ağ­rı­la­rı, si­nü­zit ve cer­ra­hi ope­ras­yon­la­ra ve­ya ya­ra­lan­ma­la­rabağ­lı ağ­rı­lar ile adet zor­luk­lar­ın­dan kay­nak­la­nan ağ­rı­lar­da en­di­ke­dir.Ase­til­sa­li­si­lik asi­te du­yar­lı­ğı olan has­ta­lar­da al­ter­na­tif ilaçola­rak kul­la­nı­lır.

Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırıdozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumundatoksisite görü­lebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatikyetmez­liği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.­ 5 günden uzunsüren a ğrılarda, ateşi 39,5 °C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun sürenateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadankullanılmamalıdır.

Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlıkreaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadir olarakmide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarak hemolitikanemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olguları bildirilmiştir.

Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımdaantikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılanparasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Klor­amfenikol, barbitü­ratlar, antikonvülsanlar, desipra­min, doksorubisin,mide boşaltma süre­sini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolünhepatotoksik etkisini artırır.

Doz Önerisi: Pa­ro­ma Toz 50 mg 3 ay-2 yaş ara­sı ço­cuk­lar için öne­ri­lir. 3 ay­lık­tankü­çük be­bek­ler­de he­kim öne­ri­si­ne gö­re kul­la­nı­lır. Her doz ara­sı 4sa­at­ten az ol­ma­ma­lı­dır. Gün­lük ola­ğan doz 3 ve­ya 4’e bö­lün­müş hal­de20-30 mg/kg’dir. 3 ay-1 yaş için gün­de (ya­şa gö­re) 3-4 kez 1 po­şet, 1-2 yaşiçin gün­de (ya­şa gö­re) 3-4 kez 2 po­şet öne­ri­lir. Bir po­şet içe­ri­ği tozüze­ri­ne bir mik­tar ılık ve­ya sı­cak su, süt ve­ya mey­ve su­yu ila­ve edi­lipka­rış­tı­rı­la­rak çö­zü­lür.Pa­ro­ma Toz 125 mg: 2 yaş-8 yaş ço­cuk­lar için öne­ri­lir.Gün­lük ola­ğan doz 2 ve­ya 3’e bö­lün­müş hal­de 20-30 mg/kg’dir. 2-4 yaş içingün­de (ya­şa gö­re) 2-3 kez 1 po­şet, 4-8 yaş için gün­de (ya­şa gö­re) 2-3kez 1 ve­ya 2 po­şet (doz­lar mi­ni­mum 4 sa­at aray­la ve­ril­me­li­dir). Pa­ro­maToz 250 mg: 8 yaş-15yaş ço­cuk­lar için öne­ri­lir. Gün­lük ola­ğan doz 1-3’e bö­lün­müş hal­de20-30 mg/kg’dir. 8-12 yaş için gün­de (ya­şa gö­re) 1-3 kez 1 po­şet, 12-15 yaşiçin gün­de (ya­şa gö­re) 1-3 kez 1 ve­ya 2 po­şet (doz­lar mi­ni­mum 4 sa­ataray­la ve­ril­me­li­dir). Pa­ro­ma Toz 500 mg: Ye­tiş­kin­ler (15 yaş üs­tü) içinöne­ri­lir. Gün­de 1-3 kez 1 ve­ya 2 po­şet ve­ri­lir (doz­lar mi­ni­mum 4 sa­ataray­la ve­ril­me­li­dir). Bir po­şet içe­ri­ği toz üze­ri­ne bir mik­tar ılıkve­ya sı­cak su ila­ve edi­lip ka­rış­tı­rı­la­rak çö­zü­lür.

Paroma adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki