TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pasteur HDCV Flakon   SanofiPasteur

İnsan diploid hücrekültüründe üretilmiş ve beta-propiolakton ile inaktive edilerek saflaştırılmışkuduz virüsü Wistar Rabies PM/WI 38-1503-3 M suşu 25 IU/ml

Ambalaj: 1 mL çözücü içeren cam enjektör ve liyofilize formda tekdoz aşı içeren flakon.

End.: Kuduz kontaminasyonu riskine açık bulunan kişileri korumakve şüpheli veya kesin kuduz kontaminasyonu sonrası tedavi için kullanılır.

Kontr.E.: Aşılama temas öncesi koruyucu amaçlı yapılacaksa, aşınıniçeriğindeki maddelerden herhangi birisine bilinen alerji; ciddi febrilenfeksiyon, akut has­talık, ilerleyici kronik hastalık (aşılama tercihenertelenmelidir) durumlarında kontrendikedir. Temas sonrasında, olasıkontaminasyona bağlı hastalığın ağırlığı ve teda­vinin yaşamsal değer taşımasınedeniyle bütün kontr­endikasyonlar ikinci planda kalır.

Uyar.:Aşıdaeser miktarda bulunması nedeniyle neo­mi­sine karşı spesifik alerjisibulunanlarda dikkatle kulla­nıl­malıdır. İmmünglobülin ve aşı aynı enjektördekarış­tı­rıl­ma­ma­lıdır ve aynı yerden uygulanmamalıdır. Aşı intra­vas­kü­leryoldan uygulanmamalıdır (enjektörün kan da­ma­rına gir­medi­ğin­den eminolunmalıdır). Antikor yanı­tını etkile­ye­bil­mesi nedeniyle aşı glu­tealbölgeden uygulanmama­lı­dır. Ge­be ka­dın­larda bulaş riski yüksek olandurumlarda risk yarar analizi yapıla­rak karar veril­melidir. Maruziyet sonrasıuygulamalarda ise hastalığın ölümcül olması nedeniyle gebelik kontrendikasyondeğil­dir.

Yan E.: Enjeksiyon yerinde ağrı, kı­­zarıklık, ödem, kaşıntı,orta derecede ateş, titreme, donukluk, asteni, baş ağrısı, başdönmesi, art­ralji,miyalji, gastrointestinal şikayetler (bulantı, karın ağ­rı­sı), alerjik ciltreaksiyonları (ürtiker, döküntü, kaşıntı, ödem) görülebilir.

Etkileş.:Kortikosteroidlerve immünsüpresif teda­vi­ler aşının koruyucu etki­sini baskılayabilirler. Buolgularda son aşının enjeksiyonundan son­raki 2-4 hafta nöt­ralizan antikortitrasyonu yapılması gerekmektedir.

Doz Önerisi: Aşılama şeması kişinin kuduza karşı immünitesi ve olgunundurumuna göre düzenlenmelidir. Koruyucuya da temas öncesi aşılama: Primerbağışıklama: 0, 7, 28. Günlerde 3 enjeksiyon. 1 yıl sonra rapel doz. Her 5 yıldabir rapel doz. 28. gün­deki aşılama 21. günde de yapılabilir. Tedavi aşılaması (kesin ya daşüpheli temas sonrası korunma): İlk yardım: Yara ba­kımı çok önemlidir ve ısı­rıl­dıktanhemen sonra yapılmalıdır. Yaranın bol su ve sabun ile yıkanması, daha sonra70°lik alkol, tentürdiyot ya da %0.1 kuarterner amonyum solüsyo­nu uygulanmasıönerilir (solüsyonun uygulandığı yerde hiç sabun kalmamasına dikkatedilmelidir, çünkü birbirlerini nötralize ederler). Daha önce aşılanmamışkişilerin aşılanması: Dozaj eriş­kin­ler ve çocuklar için aynıdır. 0, 3, 7, 14ve 28. gün­lerde 5x0.5 mL olarak uygulanır. Kategori III temaslarda aşı ilebirlikte kuduz immünglo­bü­lini de uygulanmalıdır. Pasif bağışıklama 0. gün­deaşı ile bir­likte yapılmalıdır; İnsan kaynaklı kuduz immün­globülini 20 IU/kg,at kaynaklı ku­duz immünglobülini 40 IU/kg. Mümkünse immünglobülin aşınınuygulandığı yerin karşı tarafına uygulanmalıdır. Enzootik bölgelerde lezyo­nunciddiyetine, yerine (MSS'ye yakınlığı dikkate alınarak) göre, eğer aşılamadabir miktar gecikme olmuşsa ya da immün yetmezlik durumunda ilk gün 2 dozuygulanması düşünülebilir. Daha önce aşılanmış kişilerin aşılanması: Son 5 yıl içinde aşılanmış (hücrekültürü aşısıyla) kişi­ler: 0 ve 3. Günlerde 2 doz aşı uygulanır. Aşılamasının üze­rinden 5yıldan fazla geçmiş kişilerde veya aşılanması yarım kalmış kişiler­de: 0, 3, 7,14, 28. günlerde 5 doz aşı ve gereki­yorsa immünglobülin uygulanır. Pratikte,son rapel dozunun üzerinden 5 yıldan fazla bir zaman geçmişse veya aşılanmasıtamamlanmamışsa, kişi aşılaması belirsiz olarak tanımlanır.

PasteurHDCV adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki