TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pe­di­lin Şu­rupAbdiİbrahim

Di­fen­hid­ra­min HCl14 mg, amon­yum klo­rür 120 mg

Ambalaj: 125 mL’lik şişe.

End.:So­ğuk al­gın­lı­ğıve gri­pal du­rum­lar­da gö­rü­len bo­ğaz ve bron­şi­yal ir­ri­tas­yon so­nu­cuor­ta­ya çı­kan ök­sü­rük­ler­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Bi­le­şim­de­kimad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne kar­şı ön­ce­den oluş­muş aşı­rı du­yar­lıkdu­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir. MAO in­hi­bi­tö­rü alan­lar, dar açı­lıglo­kom­lu has­ta­lar, pros­tat hi­pert­ro­fi­si olan­lar, as­tım nö­be­ti ge­çi­renhas­ta­lar ile 1 ya­şın­dan kü­çük be­bek­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Amon­yumtuz­la­rı ka­ra­ci­ğer ve­ya böb­rek fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğun­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Mo­tor­lu araç ve ma­ki­ne kul­la­nan­la­ra uy­gu­lan­dı­ğın­da,di­fen­hid­ra­mi­nin dik­kat ve ref­leks kay­bı oluş­tu­ra­bi­le­ce­ği unu­tul­ma­ma­lı­dır.Tran­ki­li­zan­lar, hip­no­tik ilaç­lar ve al­kol ile bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da,dep­re­sif et­ki­nin ar­ta­bi­le­ce­ği göz önü­ne alın­ma­lı­dır. Ge­be­ler veem­zi­ren an­ne­ler ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.

Yan E.:En sık gö­rü­lenyan et­ki­le­ri se­das­yon, uy­ku ha­li, baş dön­me­si, ko­or­di­nas­yon bo­zuk­luk­la­rı,bron­şi­yal sek­­res­yon kı­va­mı­nın ar­tı­şı, epi­gast­rik dist­res, id­rarre­tan­si­yo­nu, hi­po­tan­si­yon, baş ağ­rı­sı, pal­pi­tas­yon, ür­ti­ker, fo­to­sen­si­ti­vi­te,aşı­rı ter­le­me, ağız-bu­run-bo­ğaz ku­ru­lu­ğu­dur. Ço­cuk­lar­da yük­sek doz­dakul­la­nıl­dı­ğın­da, ek­si­tas­yon ve bu­lan­tı gö­rü­le­bi­lir­se de, ila­cınke­sil­me­siy­le or­ta­dan kal­kar.

Doz Önerisi: Gün­lük doz e­riş­kin­ler için 2-3 sa­at­te bir 1-2 öl­çek;6-12 yaş ara­sı ço­cuk­lar için 3-4 sa­at­te bir 1 öl­çek; 1-5 yaş a­ra­sı ço­cuk­lariçin 3-4 sa­at­te bir ½ öl­çek­tir.

Pedilin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki