TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Mayıs 2023, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Per­go­nal Ampul    Se­ro­no

FSH 75 IU, LH 75 IU

Ambalaj: 1 li­yo­fi­li­ze am­pul ve eri­ti­ci ola­rak 1 adet 1mL’lik se­rum fiz­yo­lo­ik am­pu­lü; 10 li­yo­fi­li­ze am­pul ve eri­ti­ci ola­rak10 adet 1 mL’lik se­rum fiz­yo­lo­jik am­pu­lü.

Eşdeğeri:Hu­me­gon Am­pul: 10 li­yo­fi­li­zeam­pul (Or­ga­non); Me­no­gonFla­kon: 10 fla­kon (Er­Kim).

End.:Go­nad­la­rınye­ter­siz en­do­jen uya­rı­sı­na bağ­lı fer­ti­li­te bo­zuk­luk­la­rın­da kul­la­nı­lır.Ka­dın­da: Ano­vü­las­yon ne­den­li in­fer­ti­li­te; di­ğer te­da­vi­le­rinba­şa­rı­sız ol­du­ğu hal­ler­de, fo­li­kül ol­gun­laş­ma­sı bo­zuk­luk­la­rıve kor­pus lu­te­um yet­mez­li­ği, Er­kek­te: Bel­li ba­zı sper­ma­to­ge­nez bo­zuk­lu­ğu ol­gu­la­rın­dakul­la­nı­lır. Kan go­na­dot­ro­fin­le­ri ve/ve­ya pro­lak­tin dü­zey­le­rinor­ma­lin üs­tün­de olan ol­gu­lar­da en­di­ke de­ğil­dir.

Kontr.E.:Over, tes­tisve hi­po­fiz tü­mör­le­ri var­lı­ğın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Te­da­vi ön­ce­si, ge­ni­tal or­gan­lar­daana­to­mik ano­ma­li ya da go­nad dı­şı en­dok­ri­no­pa­ti (örn, ti­ro­id ya daad­re­nal bo­zuk­luk­la­rı, di­ya­bet) olup ol­ma­dı­ğı­nı ara­ma­ya yö­ne­likfi­zik mu­aye­ne ya­pıl­ma­lı­dır. Ka­dın­la­ra çok yük­sek doz­lar­da FSH-LHuy­gu­la­ma­sı, over­ler­de hi­pers­ti­mü­las­yo­na yol aça­bi­lir. Go­na­dot­ro­pikmüs­tah­zar­lar­la ovü­las­yon in­dük­si­yo­nu son­ra­sı ger­çek­le­şen ge­be­lik­ler­de,dü­şük ve ço­ğul ge­be­lik ris­ki ar­tar.

Yan E.:Sey­rek ola­rakde­ri dö­kün­tü­le­ri bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi: Sa­bit bir do­zaj prog­ra­mı yok­tur. Per­go­nal te­da­vi­si(özel­lik­le FSH et­ki­si) fo­li­kü­lin ol­gun­laş­ma­sı­nı sağ­la­ma­yı amaç­larki, son­ra bu­ra­da onu iz­le­yen HCG te­da­vi­siy­le (LH et­ki­si) ovü­las­yonger­çek­le­şe­cek­tir. Has­ta­la­rın yu­mur­ta­lık­la­rı­nın te­da­vi­ye ya­nı­tı­nınsap­tan­dı­ğı du­rum­lar­da bi­le, te­da­vi kli­nik mu­aye­ne­ler ve tek­rar­la­nanla­bo­ra­tu­var test­le­ri ışı­ğı al­tın­da sür­dü­rül­me­li­dir. Yu­mur­ta­lık­la­rın ilk tep­ki­si­nian­la­mak için va­ji­nal mu­aye­ne, va­ji­nal sme­ar ve ar­bo­ri­zas­yon tes­ti(ser­vi­kal mu­kus ile) ye­ter­li­dir.

Pergonal adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki