TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pi­lo­kar­sol Göz Dam­lası    Sa­no­vel

Pi­lo­kar­pin HCI

Ambalaj: %2x5 mL :: %4x5 mL’lik ambalaj.

Eşdeğeri:PilosedGöz Damlası: %2x5 mL,%4x5 mL (Bilim).

End.:Ba­sit kro­nik(açık açı­lı) glo­kom, akut (ka­pa­lı açı­lı) glo­kom, iri­dek­to­mi­ye bağ­lıka­pa­lı açı­lı glo­kom, se­kon­der glo­kom­da (üve­ite bağ­lı olan­lar ha­riç),ay­rı­ca mid­ri­ya­tik ve sik­lop­le­jik­le­rin et­ki­le­ri­ni or­ta­dan kal­dır­maama­cıy­la kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Pi­lo­kar­pi­ne aşı­rı du­yar­lı­ğı bu­lu­nan­lar­da,akut üve­it ve irit gi­bi mi­yo­zis is­ten­me­yen du­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: As­tım­lı­lar­da kul­la­nır­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır.Ge­be­ler­deve em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nı­mı öne­ril­mez. Özel­lik­le ka­ta­rak­tıolan yaş­lı­lar­da pi­lo­kar­pi­nin oluş­tur­du­ğu mi­yo­zis ne­de­niy­le ka­ran­lı­ğaadap­tas­yon­da güç­lük gö­rü­le­bi­lir.

Yan E.:Göz­de ağ­rı,gör­me bo­zuk­lu­ğu, göz­ler­de ir­ri­tas­yon ve baş ağ­rı­sı ya­pa­bi­lir. Na­di­renter­le­me, tre­mor, bu­lan­tı, kus­ma, ağız­da su­lan­ma gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Ko­li­nes­te­raz in­hi­bi­tör­le­ri­ninet­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi: Glo­kom­da baş­lan­gıç do­zu 10’ar da­ki­ka aray­la6x1-2 dam­la, da­ha son­ra göz tan­si­yo­nu kont­rol al­tı­na alı­nın­ca­ya ka­dar30’ar da­ki­ka aray­la 1-2 dam­la uy­gu­la­nır. Se­kon­der ve kro­nik glo­kom­da her4-5 sa­at­te bir 1-2 dam­la uy­gu­la­nır.

Pilokarsol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki