TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pi­ma­fu­cin Deri Po­madı    San­ta Far­ma

Pi­ma­ri­sin

Ambalaj: 20 mg/gx15 g’lik tüp­.

End.:Cilt vetır­nak­lar­da, baş­ta Can­di­daal­bi­cans ol­mak üze­re, çe­şit­li mi­ko­tikor­ga­niz­ma­la­rın ne­den ol­du­ğu akut ve kro­nik has­ta­lık­la­rın te­da­vi­sin­de:İn­gu­inal, pe­ri­anal, glu­te­al (di­aper rash), in­ter­di­ji­tal, me­me al­tı,dış ku­lak yo­lu kan­di­da en­fek­si­yon­la­rı; per­leş, pa­ro­ni­şia, oni­ko­kan­di­di­azis,ba­la­ni­tis, der­ma­to­fi­toz­la­rın (ti­nea ka­pi­tis, ti­nea bar­bea, ti­neakor­po­ris, ti­nea in­gu­na­lis, ti­nea ver­si­ko­lor, ti­nea kru­ris, ti­neaun­gi­um, ti­nea pe­dis, ti­nea in­ter­di­ji­ta­lis vs.) te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.Can­di­da ve/ve­ya Tric­ho­mo­nas va­gi­na­lis va­ji­nit­le­ri­nin te­da­vi­sin­de,tek­rar en­fek­si­yo­nu ön­le­mek için (in­gu­inal ve pe­ri­ne­al böl­ge de­ri­si­ne)kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Aşı­rı du­yar­lı­ğı olan has­ta­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: An­ti­bak­te­ri­yel et­ki­si yok­tur.Bu ne­den­le, ay­nı za­man­da mik­ro­bik bu­laş­ma ol­du­ğu sap­ta­nan ve­ya dü­şü­nü­lenol­gu­lar­da, bir­lik­te an­ti­bak­te­ri­yel bir ajan, ter­ci­hen, sis­te­mikkul­la­nı­mı ol­ma­yan ne­omi­sin uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Yan E.: Şim­di­ye ka­dar bil­di­ril­me­miş­tir.

Doz Önerisi: Gün­de 3-4 kez has­ta cilt böl­ge­si­ne in­ce bir ta­ba­kaha­lin­de sü­rü­lür. Te­da­vi sü­re­si, ol­gu­ya gö­re 1-2 haf­ta ile 1 ay ara­sın­dade­ği­şir.

Pi­ma­fu­cin Va­ji­nal Tab­letSan­ta Far­ma

Pi­ma­ri­sin 25 mg,ben­zal­ko­nyum klor­hid­rat 1 mg

Ambalaj: 20 tablet.

End.:Can­di­da ve/ve­ya Tric­ho­mo­nasva­gi­na­lis en­fek­si­yo­nu so­nu­cu olu­şanva­ji­na tah­ri­şi ve akın­tı­la­rı­nın (va­ji­ni­tis) te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.

Yan E.: Ba­zan lo­kal tah­riş gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: El­ler iyi­ce yı­kan­dık­tan son­ra tab­let ye­rin­den çı­ka­rı­lır,su ile ıs­la­tı­lır ve ya­tar du­rum­da iken va­ji­na­ya yer­leş­ti­ri­lir vepar­mak­la de­ri­ne iti­lir. Va­ji­na­ya her ge­ce 1 tab­let ko­ya­rak 20 gün­lükkür ve­ya va­ji­na­ya her ge­ce 2 tab­let ko­ya­rak 10 gün­lük kür ya da va­ji­na­yaher ge­ce ve sa­bah bi­rer tab­let ko­ya­rak 10 gün­lük kür uy­gu­la­nır. Tek­rarbu­laş­ma­yı ön­le­mek için te­da­vi sı­ra­sın­da in­gu­inal ve pe­ri­ne­al böl­ge­yePi­ma­fu­cin De­ri Po­ma­dı sü­rül­me­si ve var­sa eşin­de­ki Ba­la­ni­tis’in te­da­vi­siuy­gun­dur.

Pimafucin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki