TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pipta­lin Pe­di­yat­rik Oral Dam­la     De­va

Pi­pen­zo­lat bro­mür

Ambalaj: 4 mg/mLx15 mL’lik şişe.

End.:Sütçocuklarında ilk aylarda görülen kolik semptomlarının hızla giderilmesindeendikedir. Pilor spazmı, kardiya spazmı ve kusma gibi çocukların fonksiyonelgastrointestinal rahatsızlıklarında, düz kas ağrısı ve spazmlarıngiderilmesinde endikedir.

Kontr.E.:Glo­kom­da,göz içi ba­sın­cı­nın art­tı­ğı du­rum­lar­da, pros­tat hi­pert­ro­fi­sin­de,gast­ro­in­tes­ti­nal sis­te­min obst­rük­tif or­ga­nik has­ta­lık­la­rın­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pi­pen­zo­lat bro­mür hi­per­ti­ro­id, as­tım, ta­şi­kar­di,ins­ta­bil an­gi­na pek­to­ris ve di­ğer cid­di kar­di­yak bo­zuk­luk­la­rıolan has­ta­lar­da dik­kat­le uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ağır ül­se­ra­tif ko­lit ve­yamiyastenia gra­vis­de an­cak çok ge­rek­li ise kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Bu­lan­tı,kus­ma, ağız ku­ru­­lu­ğu, yut­ma zor­lu­ğu, pu­pil­la di­la­tas­yo­nu, ako­mo­das­yonbo­zuk­lu­ğu, cilt ku­ru­ma­sı, flaş, na­di­ren kons­ti­pas­yon, id­rar re­tan­si­yo­nuve­ya tu­tuk­lu­ğu, bronş ve göz ya­şı sek­res­yo­nu­nun azal­ma­sı, ta­şi­kar­di,hal­siz­lik, baş dön­me­si, si­nir­li­lik ve uy­ku­suz­luk görülebilir.

Etkileş.: Pi­pen­zo­lat bro­mür; di­so­pi­ra­mid,an­ti­his­ta­mi­nik­ler, tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar, ben­zo­di­ya­ze­pin­ler,fe­no­ti­ya­zi­ne ben­zer ya­pı­ya sa­hip nö­ro­lep­tik­ler ve an­ti­ko­li­ner­jiket­ki­ye sa­hip an­ti­par­kin­son ilaç­lar­la bir­lik­te ve­ril­di­ğin­de si­ner­jiket­ki olu­şa­bi­le­ce­ği akıl­da tu­tul­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:2 haf­ta-4 ay ara­sı ço­cuk­la­ra 4-8 dam­la, 4 ay-1 yaşara­sı ço­cuk­la­ra 11 dam­la, 1-3 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra 15 dam­la, 3-7 yaşara­sı ço­cuk­la­ra 19 dam­la, 7-12 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra 30 dam­la ve ye­tiş­kin­le­re38 dam­la ve­ri­lir. Bu doz gün­de 3-4 kez, 3 ve­ya 4 sa­at ara ile tek­rar­la­na­bi­lir.İlaç doğ­ru­dan ço­çu­ğun ağ­zı­na dam­la­lık­la dam­la­tı­la­bi­le­ce­ği gi­bi,az mik­tar­da süt, su, mey­ve su­yu gi­bi sı­vı­la­ra ka­tı­la­rak da ve­ri­le­bi­lir.

Piptalin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki