TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Mayıs 2023, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pi­rasmin Tab­let    Carlo Erba

Te­ofi­li­n an­hidr

Ambalaj: 250mgx20 tablet.

End.:Bron­şi­yalas­tım, kro­nik bron­şit ve am­fi­ze­me bağ­lı bron­ko­spazm semp­tom­la­rı­nınön­len­me­si ve te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Her­han­gibir ksan­tin müs­tah­za­rı­na kar­şı aşı­rı du­yar­lığı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Kalp yet­mez­liği, kar­di­yak arit­mi,ye­ni ge­çi­ril­miş mi­yo­kard en­fark­tü­sü, kor­pul­mo­na­le, hi­per­ti­ro­idi,uzun sü­ren ateş, so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı (vi­ral da­hil), pros­tathi­pert­ro­fi­si ya da pep­tik ül­ser ol­gu­la­rın­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Ka­ra­ciğer has­ta­lığı (me­ta­bo­liz­ma ya­vaş­la­ma­sı) ya da böb­rek has­ta­lığı(eli­mi­nas­yon azal­ma­sı) bu­lu­nan­lar­da ve yaş­lı­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Ge­be­le­re mut­lak ge­rek­si­nim ol­ma­dık­ça ve­ril­me­me­li­dir. Te­ofi­linan­ne sü­tü­ne ge­çer. Em­zi­ren an­ne­ler, be­bek­te or­ta­ya çı­ka­bi­le­cekis­ten­me­yen et­ki­ler ko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.:En sık bil­di­ri­lenyan et­ki­ler gast­ro­in­tes­ti­nal ir­ri­tas­yon ve sant­ral si­nir sis­te­misti­mü­las­yo­nu­dur. Bu­lan­tı, kus­ma, ka­rın ağ­rı­sı, uy­ku­suz­luk, hu­zur­suz­luk,ta­şi­kar­di ya da hi­po­tan­si­yon gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Diğer ksan­tinya da sem­pa­to­mi­me­tik­le­rin tok­sik yan et­ki po­tan­si­ye­li­ni ar­tı­ra­bi­lir.Fu­ro­se­mi­din et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Te­ofi­lin ile bir­lik­te kul­la­nıl­dığın­da,lit­yu­mun te­ra­pö­tik et­ki­si aza­la­bi­lir. Bir­lik­te al­lo­pü­ri­nol, an­ta­sit­ler,b-blo­ker­ler, si­me­ti­din, sip­rof­lok­sa­sin,oral kont­ra­sep­tif­ler, erit­ro­mi­sin, tro­le­an­do­mi­sin, ra­ni­ti­din, ve­ra­pa­milya da grip aşı­sı­nın kul­la­nıl­ma­sı te­ofi­li­nin plaz­ma dü­ze­yi­ni ar­tı­ra­bi­lir.Bar­bi­tü­rat­lar, kar­ba­ma­ze­pin, fe­ni­to­in, ri­fam­pi­sin ve si­ga­ra kul­la­nıl­ma­sıte­ofi­li­nin plaz­ma dü­ze­yi­ni azal­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Eriş­kin­ler­de has­ta­nın ya­nı­tı­na gö­re gün­de 3-4kez ½-1 tab­let ola­rak ve­ri­lir. Yaş­lı­lar­da te­ofi­lin kli­ren­si ya­vaş­la­ya­cağın­dan,da­ha dü­şük doz­la­rın uy­gu­lan­ma­sı ge­re­ke­bi­lir. 7-12 yaş (20-35 kg)ara­sın­da­ki ço­cuk­la­ra gün­de 3-4 kez ¼-½ tab­let ola­rak ve­ril­me­si öne­ri­lir.

Pirasmin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki