TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pirofen Tablet Deva

Parasetamol

Ambalaj: 500 mgx20 tablet.

Eşdeğeri:Asetam Tablet: 500mgx20 tablet (Saba); Durapan Tablet: 500 mgx20tablet (Münir Şahin); Minoset Tablet: 500 mgx20tablet (Roche); Noral Tablet: 500 mgx20tablet (İ.E.Ulagay); Paranox Tablet: 500 mgx20tablet (Sanofi-Aventis); Para­sedol Tablet: 500 mgx20tablet (Koçak); Parol Tablet: 500mgx20 tablet (Atabay);SedalonTablet: 500 mgx20 tablet (Günsa); SetamolTablet: 500 mgx20 tablet (Yeni İlaç); Tamol Tablet: 500 mgx20tablet (İlsan);TempoTablet: 500 mgx20 tablet (Akdeniz); TermacetTablet: 500 mgx20 tablet (Toprak); TylolTablet: 500 mgx20 tablet (Nobel); VolpanTablet: 500 mgx20 tablet (Hüsnü Arsan)

Pirofen Pediatrik Şurup

Parasetamol

Ambalaj: 150 mg/5 mLx150 mL

Pirofen Forte Supozituvar

Parasetamol

Ambalaj: 325mgx10 tablet.

Pi­ro­fen Su­po­zi­tuv­ar

Pa­ra­se­ta­mol 200mg, fe­no­bar­bi­tal 15 mg

Ambalaj: 10 su­po­zi­tu­var.

End.:Baş ağ­rı­sı,mig­ren, adet san­cı­la­rı, diş ağ­rı­sı, so­ğuk al­gın­lı­ğı ve gri­pal en­fek­si­yon­la­rabağ­lı ağ­rı, nev­ral­ji, nev­rit, si­ya­tik, lum­ba­go, kas ve ek­lem ağ­rı­la­rı,or­ta ku­lak ağ­rı­la­rı, si­nü­zit ve cer­ra­hi ope­ras­yon­la­ra ve­ya ya­ra­lan­ma­la­rabağ­lı ağ­rı­lar ile adet zor­luk­lar­ın­dan kay­nak­la­nan ağ­rı­lar­da en­di­ke­dir.Preparatın supozituvar formundaki fenobarbital ek olarak sedatif etkidebulunur.

Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırıdozuna bağlı bir kompli­kasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumundatoksisite görü­le­bilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatikyetmezliği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.­ 5 günden uzunsüren a ğrılarda, ateşi 39.5 °C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun sürenateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadankullanılmamalıdır.

Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlıkreaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadirolarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarakhemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olgularıbildirilmiştir.

Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımdaantikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılanparasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Klor­amfenikol, barbitü­ratlar, antikonvülsanlar, desipra­min, doksorubisin,mide boşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolünhepatotoksik etkisini artırır.

Doz Önerisi: Pirofen Tablet: Yetişkinlere günde 3-4 kez 1-2 tablet olarakverilebilir. Kısa süreli tedavilerde 24 saatte alınan toplam doz 6 tabletigeçmemelidir. Uzun süreli tedavilerde küçük dozlar tercih edilmelidir. 7-12 yaşçocuklara günde 3-4 defa 1/2 tablet olarak verilir. Pirofen Pediatrik Şurup: 4-11 aylık bebeklerde ½ ölçek (75mg), 12-23 aylık bebeklerde ¾ ölçek (110 mg), 2-3 yaşındaki çocuklarda 1 ölçek(150 mg), 4-5 yaşındaki çocuklarda 1½ ölçek (225 mg), 6-8 yaşındaki çocuklarda 2ölçek (300 mg), 9-10 yaşındaki çocuklarda 2½ ölçek (375 mg), 11-12 yaşındakiçocuklarda 3 ölçek (450 mg) verilir. Yukarıda belirtilen dozlar günde 4-5 keztekrarlanabilir, ancak 24 saat içinde 5 defadan fazla tekrarlanmamalıdır. Pirofen Forte Supozituvar: 6 yaşın üzerindeki çocuklara 4-6saatte bir 1 supozituar uygulanır. Günlük doz 4 supozituvarı aşmamalıdır.Erişkinlere 4-6 saatte bir 2 supozituvar uygulanır. Günlük doz 8 supozituvarıaşmamalıdır. PirofenSupozituvar: Gün­lükdoz 3 ya­şı­na ka­dar olan ço­cuk­lar­da 1-2 su­po­zi­tuv­ar ve 3 ya­şın­dan bü­yükço­cuk­lar­da 1-3 su­po­zi­tu­var­dır. Ter­ci­hen dış­kı­la­ma­dan son­ra uy­gu­la­nır.

Pirofen adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki