TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Plen­dil Uzun Et­ki­li Film Tab­letAstraZeneca

Fe­lo­di­pi­n

Ambalaj: 2.5 mgx20 tab­let :: 5 mgx20 tab­let :: 10 mgx20tablet.

End.:Kal­si­yuman­ta­go­nis­ti olarak, hi­per­tan­si­yo­n ve anjina pektoris tedavisindeendikedir.

Kontr.E.:Ge­be­lik­teve fe­lo­di­pi­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lık du­ru­mun­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.:Fe­lo­di­pin te­da­vi­si sı­ra­sın­dadu­yar­lı ki­şi­ler­de çok sey­rek ola­rak, tan­si­yon­da be­lir­gin düş­me vebu du­ru­mun so­nu­cun­da mi­yo­kard is­ke­mi­si gö­rü­le­bi­lir. Ta­şıt ve araç kul­lan­ma ye­te­ne­ği­niazalt­maz. An­ne sü­tü­ne geç­mek­te­dir. Bu­nun­la bir­lik­te, em­zi­ren an­ne­ler­dete­ra­pö­tik doz­lar­da kul­la­nıl­dı­ğın­da, be­bek üze­rin­de bir et­ki­si­ninol­ma­sı bek­len­mez.

Yan E.:Sı­cak bas­ma­sı­na,baş ağ­rı­sı­na, çar­pın­tı­ya, göz ka­rar­ma­sı­na ve hal­siz­li­ğe ne­den ola­bi­lir.Fe­lo­di­pin ile te­da­vi edi­len has­ta­lar­da, pre­ka­pil­ler va­zo­di­la­tas­yonne­de­niy­le ge­nel sı­vı re­tan­si­yo­nu­na bağ­lı ol­mak­sı­zın, alı­nan doz­laoran­tı­lı ola­rak ayak bi­le­ğin­de şiş­me mey­da­na ge­le­bi­lir. İle­ri gin­gi­vit/pe­ri­odon­ti­tiolan has­ta­lar­da, ha­fif gin­gi­val hi­perp­la­zi gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:En­zim in­hi­bi­tör­le­ri­nin(si­me­ti­din, erit­ro­mi­sin ve grey­furt su­yun­da bu­lu­nan ba­zı fla­vo­nid­ler,vb), fe­lo­di­pi­nin plaz­ma kon­sant­ras­yo­nu­nu art­tır­dı­ğı gös­te­ril­miş­tir.En­zim uya­rı­cı ilaç­lar (fe­ni­to­in, kar­ba­ma­ze­pin, bar­bi­tü­rat­larvb.), fe­lo­di­pi­nin plaz­ma kon­sant­ras­yo­nu­nun düş­me­si­ne ne­den olur.Fe­lo­di­pin, sik­los­po­ri­nin plaz­ma kon­sant­ras­yo­nu­nu et­ki­le­mez. Fe­lo­di­pi­ninplaz­ma pro­te­in­le­ri­ne yük­sek bağ­lan­ma ora­nı, var­fa­rin gi­bi bağ­lan­maora­nı yük­sek di­ğer ilaç­la­rın ser­best bö­lü­mü­nü et­ki­le­mez.

Doz Önerisi: Doz has­ta­nın ge­rek­si­ni­mi­ne gö­re ayar­la­nır. Hi­per­tan­si­yon­date­da­vi­ye gün­de 5 mg ile baş­lan­ma­lı­dır. Alı­şıl­mış sü­rek do­zu gün­de1 kez 5 mg ile 10 mg ara­sın­da­dır. Yaş­lı has­ta­lar­da te­da­vi­ye gün­de2.5 mg ile baş­lan­ma­sı öne­ri­lir. An­ji­na pek­to­ris te­da­vi­sin­de gün­de1 kez 5 mg ile baş­lan­ma­lı ve ge­rek­ti­ğin­de bu doz, gün­de 10 mg’ye ar­tı­rıl­ma­lı­dır.Tab­let­ler sa­bah­la­rı aç ya da tok kar­nı­na bir mik­tar suy­la alın­ma­lı­dır.Tab­let­ler bö­lün­me­me­li, ezil­me­me­li ve çiğ­nen­me­me­li­dir.

Plendil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki