TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  02 Temmuz 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pos­tu­it­rin Fort Am­pul    İE Ula­gay

Ok­si­to­sin

Ambalaj: 5IU/1 mLx3 ampul.

Eşdeğeri: SynpitanForte Ampul: 5 IU/1 mLx3 ampul (Deva).

End.: Do­ğum­da pri­mer ve se­kon­der ağ­rıza­afı (iner­sia); ge­ci­ken do­ğum­da ağ­rı­la­rı baş­lat­mak, ge­be­lik tok­si­ko­zuve Rh uyuş­maz­lı­ğın­da fe­tu­sun ya­şa­mı teh­li­ke­ye gi­rer­se ya­pay ola­rakdo­ğu­mu baş­lat­mak, fe­tu­sun ute­rus için­de ölü­mü du­ru­mun­da ge­be­li­ğison­lan­dır­mak, do­ğum son­ra­sı ato­ni­si ve ka­na­ma­la­rı, in­kom­let abor­tus,abor­tus in­si­pi­ens ve em­zi­ren ka­dın­lar­da süt bo­şal­tı­mı­nı sağ­la­ma­daen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ok­si­to­si­neaşı­rı du­yar­lı ki­şi­ler­de, ute­ru­sun hi­per­to­nik fonk­si­yon bo­zu­klu­ğun­da,ute­ru­sun yır­tıl­ma ola­sı­lı­ğı faz­la ol­du­ğun­da (özel­lik­le da­ha ön­cese­zar­yen ame­li­ya­tı ge­çir­miş ka­dın­lar­da), to­tal pla­sen­ta pre­via gi­biva­ji­nal do­ğu­mun kont­ren­di­ke ol­du­ğu du­rum­lar­da, ma­jör se­fa­lo­pel­vikdisp­ro­por­si­yon­da, fe­tu­sun malpo­zis­yo­nun­da, cer­ra­hi gi­ri­şi­min an­neve fe­tu­sun le­hi­ne ol­du­ğu du­rum­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ok­si­to­sin ke­sin­lik­le he­kimkont­ro­lün­de uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ağ­rı za­afın­da ve ağır tok­se­mi­de uzunsü­re­li ola­rak kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Fetal bra­di­kar­di,ne­ona­tal sa­rı­lık, post­par­tum he­mo­ra­ji, kar­di­yak arit­mi, fa­tal afib­ro­je­ne­mi,bu­lan­tı, kus­ma, pre­ma­tür vent­ri­kü­ler kont­rak­si­yon­lar ve pel­vik he­ma­tomgö­rül­dü­ğü bil­di­ril­miş­tir. Aşı­rı doz­da kul­la­nıl­ma­sı­nın ute­rus­tahi­per­to­ni­si­teye, spazm ve te­ta­nik kont­rak­si­yon­la­ra hat­ta rüp­tü­reyol aça­bil­di­ği ra­por edil­miş­tir.

Etkileş.:Ok­si­to­sin,sem­pa­to­mi­me­tik pre­sör amin­le­rin et­ki­si­ni ar­tı­rır. Ağır ve sü­rek­lihi­per­tan­si­yon hat­ta se­reb­ral da­mar rüp­tü­rü gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Ağ­rı ye­ter­siz­li­ğin­de da­ki­ka­da 5-50 dam­la (500mL’lik %5’lik deks­troz için­de 5 üni­te), post­par­tum ato­nik ka­na­ma­lar­da5-10 üni­te IM ve­ya 500-1000 mL plaz­ma için­de 10-15 üni­te, loc­hi­o­met­ra­da5 üni­te ve süt bo­şal­tı­mın­da 2 üni­te uy­gu­la­nır.

Postuitrin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki