TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pri­mo­lut-N Tab­let   Schering

No­ret­is­te­ro­n

Ambalaj: 5 mgx30 tablet.

End.:Dis­fonk­si­yo­nelka­na­ma­la­r, pri­mer ve se­kon­der ame­no­re, pre­menst­rü­el ya­kın­ma­lar,mas­to­pa­ti, ute­rus hi­pop­la­zi­si, mens­tru­as­yo­nun öne alın­ma­sı ya daer­te­len­me­si ve en­do­met­ri­o­zis­te en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ge­be­lik,ka­ra­ci­ğe­rin ağır fonk­si­yon bo­zuk­luk­la­rı, Du­bin-John­son ve Ro­torsend­ro­mu, da­ha ön­ce ge­çi­ril­miş ya da mev­cut ka­ra­ci­ğer tü­mör­le­ri,ön­ce­ki ge­be­lik­ler­de oluş­muş sa­rı­lık ve uzun sü­re­li ka­şın­tı, anam­nez­deher­­pes ges­ta­ti­onis ve trom­bo­em­bo­lik pro­ses­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Mig­ren tü­rün­de baş ağ­rı­la­rı­nın ilk kez or­ta­yaçık­ma­­sı ya da alı­şıl­ma­mış şid­det­te sık sık baş ağ­rı­la­rı, ani du­yubo­zuk­luk­la­rı (örn. gör­me ya da işit­me bo­zuk­luk­la­rı), trom­bo­fi­le­bit­le­rinya da trom­bo­em­bo­lik be­lir­ti­le­rin ilk işa­ret­le­ri (örn. ba­cak­lar­daalı­şıl­mı­şın dı­şın­da ağ­rı­lar ya da ba­cak­la­rın şiş­me­si, ne­fes alır­kenba­tı­cı ağ­rı­lar ve ne­de­ni bi­lin­me­yen ök­sü­rük), gö­ğüs­te ağ­rı ve dar­lıkhis­si, plan­la­nan ame­li­yat­lar­dan ön­ce ve ör­ne­ğin ka­za­lar­dan son­raya­tak is­ti­ra­ha­ti­nin ge­­rek­li ol­du­ğu sü­re­de, sa­rı­lık, he­pa­tit,sü­rek­li ka­şın­tı, önem­li tan­si­yon yük­sel­me­le­ri ve ge­be­lik du­ru­mun­dailaç der­hal ke­sil­me­li­dir.

Yan E.:Na­dir ol­gu­lar­dabu­lan­tı ola­bi­lir.

Doz Önerisi: Dis­fonk­si­yo­nel ka­na­ma­lar­da 10 gün sü­rey­le gün­de3x1 tab­let, hi­pop­la­sia ute­ri­de mens­tru­as­yo­nun 5. gü­nün­den baş­la­na­rak8 haf­ta sü­rey­le 1. ve 2. haf­ta, gün­de 2x1 tab­let, 3-8. haf­ta­lar­da gün­de2x2 tab­let, mens­trü­as­yo­nun öne alın­ma­sı ya da er­te­len­me­sin­de bek­le­nenmens­trü­as­yon­dan 3 gün ön­ce baş­la­ya­rak 10-14 gü­nü geç­me­mek şar­tıy­lagün­de 3x1 tab­let, en­do­met­ri­ozis­te sik­lu­sun 5. gü­nün­den iti­ba­ren4-6 ay bo­yun­ca gün­de 2x1-2 tab­let, nüks­ler­den sa­kın­mak için sik­lu­sun19-26. gün­le­ri ara­sın­da gün­de 2-3x1 tab­let ve te­da­vi­nin de­va­mı için enaz 2-3 sik­lus bo­yun­ca sik­lu­sun 6. ve 16. gün­le­rin­de 10 mg ve 19-26. gün­le­rin­de2x1 tab­let uy­gu­la­nır.

Primolut adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki