TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Mayıs 2023, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pro­lu­ton De­pot Am­pul IMSchering

Hid­rok­si­pro­ges­te­ro­nkap­ro­at

Ambalaj: 500 mg/2 mLx1 am­pul.

End.:Ha­bi­tu­elabort ve abort teh­di­di, sa­rı ci­sim yet­mez­li­ği so­nu­cu in­fer­ti­li­te,pri­mer ve se­kon­der ame­no­re, ute­rus hi­pop­la­zi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Anam­nez­deher­pes ges­ta­ti­onis var­lığ­ın­da kont­re­ndi­ke­dir.

Uyar.: Ba­zı en­di­kas­yon­lar­da, sek­sü­elhor­mon­lar­la te­da­vi­ye baş­la­ma­dan ön­ce, bir ge­be­li­ğin mev­cut ol­ma­dı­ğı­nınsap­tan­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.

Doz Önerisi:Ha­bi­tu­el abort: Her haf­ta 500 mg Pro­lu­ton-De­pot IM ge­be­li­ğin ilk ay­la­rı bo­yun­cave ba­zan da­ha da uzun sü­re uy­gu­lan­ma­lı­dır. Abort teh­di­di: Te­da­vi­nin baş­lan­gı­cın­da, ka­na­madu­ra­na ka­dar haf­ta­da 2-3 kez Pro­lu­ton-De­pot IM, bu ara­da ke­sin ya­tak is­ti­ra­ha­ti. Da­ha son­rabir­kaç haf­ta sü­rey­le her haf­ta bir am­pul Pro­lu­ton-De­pot IM. Te­da­vi, has­ta­nın mo­bi­li­zas­yo­nu­narağ­men ya­kın­ma­la­rın ta­ma­men kay­bol­ma­sı­na ka­dar sür­dü­rü­lür. Sa­rı ci­sim yet­mez­li­ği so­nu­custe­ri­li­te: Yak­la­şıkola­rak ba­zal tem­pa­ra­tü­rün yük­sel­me­sin­den 3 gün son­ra, 250 mg Pro­lu­ton-De­pot IM. Sık­lık­la bu gi­bi du­rum­lar­dabir est­ro­jen açı­ğı da söz ko­nu­su ol­du­ğun­dan, Pro­lu­ton-De­pot ile bir­lik­te ya­rım am­pul Progy­non-De­pot 10 mg IM. Pri­mer ve se­kon­der ame­no­re: Te­da­vi­ye baş­la­ma: 2 am­pul Progy­non-De­pot 10 mg IM. 14 gün son­ra 1 am­pul Progy­non-De­pot 10 mg IM ve 250 mg Pro­lu­ton-De­pot IM. Te­da­vi­nin 28. gü­nü bir ka­na­ma or­ta­ya çı­kar. Te­da­vi­ninde­va­mı (en az 2-3 sik­lus): Ya­pay sik­lu­sun 6. gü­nü 1 am­pul Progy­non-De­pot 10 mg IM ve 16. gü­nü Progy­non-De­pot 10 mg IM ilebir­lik­te 250 mg Pro­lu­ton-De­pot IM (ka­na­ma­nın ilk gü­nü=sik­lu­sun ilk gü­nü). Da­ha son­raest­ro­jen­ler ke­si­le­rek, sik­lu­sun 18-20. gün­le­ri ara­sın­da 1 ke­re­de250 mg Pro­lu­ton-De­potIM ile sik­likbir ka­na­ma sağ­lan­ma­ya ça­lı­şı­lır. Me­di­ka­men­töz ge­be­lik: Te­da­vi baş­lan­gı­cı, menst­ru­as­yo­nun5. gü­nü 1.-6. haf­ta­lar: Haf­ta­da 1-2 am­pul Progy­non-De­pot 10 mg IM ve 250 mg Pro­lu­ton-De­pot IM ile bir­lik­te. 7. Haf­ta: 1-2 Progy­non-De­pot 10 mg IM ve 500 mg Pro­lu­ton-De­pot IM ile bir­lik­te. 8. Haf­ta: Sa­de­ce500 mg Pro­lu­ton-De­potIM. Hor­monte­da­vi­si­nin ke­sil­me­sin­den son­ra bir ka­na­ma or­ta­ya çı­kar.

Proluton adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki