TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pro­sek En­te­rik Kap­sülEc­za­cı­ba­şı

O­mep­ra­zol

Ambalaj: 20 mgx14 kapsül.

Eşdeğeri:De­mep­ra­zolKap­sül: 20 mgx14 kapsül (De­va); Er­bo­linMik­ro­pel­let Kap­­­sül: 20 mgx14kapsül (Bi­ofar­ma); Omep­ra­zid MikropelletKap­sül: 20 mgx14 kapsül (No­bel); Omep­rolKap­sül: 20 mgx14 kapsül (İl­san).

End.:Gast­rikül­ser, du­ode­nal ül­ser, ref­lü özo­fa­jit, Zol­lin­ger El­li­son send­ro­muve H2 re­sep­tör an­ta­go­nist­le­riy­le te­da­vi­ye ya­nıt ver­me­yeninat­çı ül­ser ol­gu­la­rı­nın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Omep­ra­zo­lekar­şı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Et­ki ve gü­venirliği be­lir­len­me­di­ğin­denge­be­ler­de ve em­zi­ren­ler­de kul­la­nıl­maz.

Yan E.:Na­di­rengö­rü­le­bi­len yan et­ki­ler baş ağ­rı­sı, di­ya­re, ka­rın ağ­rı­sı, bu­lan­tı,gaz, baş dön­me­si, pa­res­te­zi, hal­siz­lik, ağız ku­ru­lu­ğu, cilt­te dö­kün­tü­dürve ge­nel­lik­le ha­fif ve ge­çi­ci­dir.

Etkileş.:Di­aze­pam,var­fa­rin, fe­ni­to­in gi­bi ilaç­la­rın et­ki­le­ri­ni uza­ta­bi­lir. Sik­los­po­rinve di­sul­fi­ram ile et­ki­leş­me­ler bil­di­ril­miş­tir. Ke­to­ko­na­zol, am­pi­si­lines­ter­le­ri, de­mir tuz­la­rı gi­bi ilaç­la­rın emi­li­mi­ni et­ki­le­ye­bi­lir.

Doz Önerisi: Kap­sül­le­rin sa­bah alın­ma­sı öne­ri­lir. Ak­tif du­ode­numül­ser­li­ler­de gün­de 1 kez 1 kap­sül öne­ri­lir. İyi­leş­me bir­çok has­ta­da2 haf­ta­da ger­çek­le­şir. İlk kür­de tam iyi­leş­me sağ­la­na­ma­yan has­ta­lar­da2 haf­ta­lık ek bir te­da­vi da­ha uy­gu­la­nır. Du­ode­num ül­ser­li­ler­denüks­le­rin ön­len­me­si için gün­de 1 kez 10 mg öne­ri­lir. Ge­re­ken du­rum­lar­dagün­lük doz 20-40 mg’ye yük­sel­ti­le­bi­lir. Mi­de ül­se­rin­de gün­de 1 kez 1kap­sül öne­ri­lir. Ge­nel­lik­le 4 haf­ta­da iyi­leş­me gö­rü­lür. İlk kür­detam iyi­leş­me sağ­la­na­ma­yan has­ta­lar­da 4 haf­ta­lık ek bir te­da­vi da­haöne­ri­lir.

Prosek adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki