TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pso­derm Mer­hemİlsan

Klo­be­ta­zol 17-pro­pi­o­nat‰0.5

Ambalaj: 25 g’lik tüp.

Eşdeğeri:DermovateMerhem: %0.05x25 g (GSK); Psovate Merhem: %0.05x25 g (Kurtsan).

Pso­derm Saç Los­yo­nu

Klo­be­ta­zol 17-pro­pi­o­nat‰0.5

Ambalaj: 25 mL’lik plas­tik şişe.

Eşdeğeri:DermovateSaç Losyonu: %0.05x25mL (GSK).

End.: Psö­ri­azis (yay­gın plak psö­ri­azi­si ha­riç), inat­çı ek­ze­ma­lar,li­ken pla­nus, dis­ko­id lu­pus eri­te­ma­to­zus ve da­ha az ak­tif ste­ro­id­le­reye­ter­li ya­nıt ver­me­yen di­ğer du­rum­la­rın te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Ro­za­sea,ak­ne vul­ga­ris, pe­ri­oral der­ma­ti­tis, de­ri­nin pri­mer vi­ral en­fek­si­yon­la­rın­da(örn. her­pes simp­leks, su çi­çe­ği), man­tar ve­ya bak­te­ri­le­rin ne­den ol­du­ğupri­mer en­fek­te de­ri lez­yon­la­rın­da, 1 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­dader­ma­tit ve be­bek be­zi pi­şik­le­ri da­hil der­ma­toz­lar­da kul­la­nıl­ma­sıve aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Uzun sü­re­li de­vam­lı te­da­vi­den müm­kün ol­du­ğun­caka­çın­mak ge­re­kir. Özel­lik­le be­bek ve ço­cuk­lar­da ok­lüz­yon uy­gu­lan­ma­sabi­le ad­re­nal süp­res­yon olu­şa­bi­lir. Göz ka­pak­la­rı­na uy­gu­lan­dı­ğın­daglo­ko­ma ne­den ola­bi­le­ce­ğin­den gö­ze ka­çı­rıl­ma­ma­sı­na dik­kat edil­me­li­dir.Ge­be­lik­te gü­ve­nir­li­ğiy­le il­gi­li ya­pıl­mış ça­lış­ma­lar yok­tur. To­pi­kalkor­ti­kos­te­ro­id­le­rin ge­be­ler­de bü­yük mik­tar­lar­da ve­ya uzun sü­rekul­la­nıl­ma­sın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Uzun sü­re bü­yük mik­tar­lar­da kul­la­nıl­ma­sı ve­yaçok ge­niş böl­ge­le­rin te­da­vi­si hi­per­kor­ti­sizm be­lir­ti­le­ri­ni mey­da­nage­tir­me­ye ye­te­cek mik­tar­lar­da sis­te­mik ab­sorp­si­yo­na ne­den ola­bi­lir.Be­bek ve ço­cuk­lar­da ok­lü­zif te­da­vi uy­gu­lan­ma­sıy­la bu ola­sı­lık ar­tar.

Doz Önerisi: Gün­de 1-2 kez az mik­tar­da has­ta­lık­lı böl­ge­ye uy­gu­la­nır.Te­da­vi­ye 2 haf­ta­dan faz­la de­vam edil­me­me­li­dir.

Psoderm adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki